اسم این پدیده هولناک را هر چه میخواهید بگذارید + فیلم

254

این پدیده هولناک ماورای گورخوابی و چال خوابی و لوله خوابی و کارتن خوابی و حتی جوی خوابی است! اسمش را چه باید گذاشت؟

بیابان خوابی نه برای این پدیده کافی نیست!

دشت خوابی زیر پناه چوب های خشکیده درختان در استتار ماموران حرم؟

خاک خوابی و دشت خوابی؟

نام این پدیده هولناک هر چه هست باور نکردنی است!

میگوید نگویید حرم بگویید کاخ‌ های حرم وقتی میروم حسرت میخورم. اعتیاد آور است شما کمتر جایی رو میتونید پیدا کنید که  روزی ده بار آن را شستشو میدهند! او به قبر خمینی حرم میگوید!

گل فروش است در جایی قرار گرفته که از هر طرف که برود خطرناک است!

اگر بیشتر از دو پتو داشته باشد برایش خطرناک است!

اگر به سمت قبرها برود خطرناک است!

مجبور است در نیرازها بین مارها بخوابد و رویش را طوری استتار کنند که هیچکس نداند که کسی اینجا هست!‌ او باید تا صبح از ذهن همه کس و بیش از همه از ذهن گزمه‌ها فراموش شود.

شب که میشود نگهبان روی همه کسانی کع تنها یک پتو به همراه دارند را  با با شاخه‌های مورب درختان میپوشاند و رویش را با علف پر میکند و تا صبح بیدار میماند تا رفقایش بخوابند تا صبح دوباره سر کار بروند و لقمه نانی بخورند.

همین نان هم توسط مامورین شهرداری و عوارضی و … از دستشان ربوده میشود! و روزی هشت تومان برایش میماند …. فیلم را نگاه کنید! گویاست…

مصاحبه با آقا اسماعیل یکی از گورخواب‌های زابل با وضعیت رقت انگیز

خورخوابی در بندر عباس، با بودجه بندی روحانی مردم ایران بازهم فقیرتر میشوند

پدیده عجیب جعبه بتون خوابی در مشهد با بنیاد ثروتمند آستان قدس رضوی+عکس

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy