تجمع بزرگ مردم اصفهان و حمله وحشیانه نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور + فیلم

90

تجمع اعتراضی صدها تن از مردم اصفهان در کنار زاینده رود و با حمله وحشیانه مأموران با گاز اشک‌آور مواجه شد.

عصر امروز پنجشنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۹۷ صدها تن از مردم اصفهان در اعتراض به سیاست های فاسد حکومتی در کنار زاینده رود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از تظاهرکنندگان نوشته است:

این تظاهرات ساعت ٣/٥در  سى وسه پل ميدان انقلاب شروع شده است و از ساعت چهار مردم دسته دسته جمع میشدند در همین اثنا نیروهای انتظامی و گارد وحشی هم از راه رسیدند.

مردم هر لحظه زياد ميشدند و هيچ ترسى هم نداشتند

شعارهایی که داده میشد: سوريه رو رها كن فكرى بحال ما كن و وزير بى كفايت استعفا استعفا سر دادن

مأموران نیروی انتظامی با حمله وحشیانه به منظور متفرق کردن تجمع کنندگان  گاز اشک آور پرتاب میکردند و اسپری فلفل میزدند.

ماموران بیشتر روی کسانی که فیلم و عکس میگرفتند متمرکز بودند.

تجمع کنندگان که اکثر آنها را زنان تشکیل می دادند در برابر آنها مقاومت کرده و شعار می دادند: نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

آنها همچنین شعارهای زیر را می‌دادند:

همشهری بهوش باش معلمیم نه اوباش

این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی

معلم می میرد ذلت نمی پذیرد

دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکا

معلم زندانی آزاد باید گردد.
پیش از این نیز در اوایل دیماه معلمان اصفهان در تجمع خود مورد حمله نیروهای وحشی انتظامی قرار گرفته بودند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy