پلمپ واحد مسکونی توسط عوامل شهرداری در مقابل چشمان کودکان

75

روز ۱۶بهمن ۹۷ در یک اقدام جنایتکارانه شهرداری پاکدشت اقدام به پلمپ واحد مسکونی جلوی چشمان کودکان یک خانواده که قادر به پرداخت عوارض نبودند،  نمود.

برای پلمپ واحد مسکونی شهرداری از ماشینهای سنگین جراثقال و .. کمک گرفته بود و در مقابل چشمان کودکان درب خانه‌شان را با بلوک بست و عملا آنها را در خانه زندانی کرد. عوامل جنایتکار و باجگیر شهرداری گفتند که این اقدام به دلیل ندادن عوارض این خانواده صورت گرفته است.

یادآوری میشود

روز جمعه ۳فروردین۹۷ تنها بازاچه ميوه و تره بار ايلام با دیواره‌های بتونی متحرک بسته شد. عوامل شهرداری‌ با این کار ضدانسانی خود مانع کسب و کار بیش از ۲۰۰ کارگر و مغازه دار شدند.

بنا به گزارشات دریافتی این بازارچه تنها بازاچه میوه و تره بار این شهر است که توسط عوامل شهرداری‌ با دیوارهای متحرک بتونی بسته شده است.

روز۲ فرودین هم عوامل شهرداری‌ درب منزل شخصی یک دکتر را که بنا به گفته آنها عوارض زوری شهرداری را نپرداخته بود با بلوک و سیمان دیوار کشیده و مسدود کردند.

بنا به همین گزارش پس از این اقدام غیرانسانی خانواده این پزشک داخل خانه محبوس شدند.

در اقدامی نادر ماموران شهرداری درب آپارتمان را با بلوک و سیمان بر روی خانواده مسدود کردند

روزپنجشنبه۲فروردین۹۷ عوامل شهرداری‌ گنبد ورودی یک آپارتمان مسکونی را بخاطر پرداخت نکردن عوارض با بلوک و سیمان مسدود و ساکنین آن را زندانی کردند.

این خانه مربوط به یک دکتر معروف در گنبد بود که چون مالیات نداده و عوارض نداد بود جلوی خانه را با بلوک و سیمان دیوار می کشند در حالیکه خانواده وی داخل خانه حضور داشتند.

عوامل شهرداری همچون ماموران لباس شخصی و بسیجی از منفورترین اشخاص نزد کسبه هستند که هر از گاهی هم مورد انتقام آنان قرار میگیرند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy