مفهوم بیانیه جمع‌بندی اتحادیه اروپا درباره ایران انطباق با بیانیه پمپئومیباشد

64
مفهوم بیانیه جمع‌بندی اتحادیه اروپا درباره ایران چیست؟
مفهوم بیانیه جمع‌بندی اتحادیه اروپا درباره ایران چیست؟

دوشنبه ۱۵بهمن ۹۷ سایت اتحادیه اروپا، بیانیه جمع‌بندی اتحادیه اروپا درباره ایران را منتشر کرد.

بندهای اول بیانیه، دفاع از برجام است که بیشتر تأکید بر مواضع شناخته شده اتحادیه اروپا در این رابطه است.

پس از آن روی ۴موضوع تأکید شده است:

۱. توقف برنامه‌ موشکهای بالستیک رژیم به‌خصوص موشکهای مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت

۲. ابراز نگرانی از دخالتهای نظامی رژیم در منطقه، به‌ویژه ادامه حضورش در سوریه و یمن

۳. ابراز نگرانی عمیق از فعالیتهای تروریستی رژیم در اروپا

۴. ابراز نگرانی نسبت به نقض حقوق‌بشر، اعدام‌ها، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها

به این‌ ترتیب بیانیه جمع‌بندی اتحادیه اروپا درباره ایران در زمینه موشکی، منطقه‌ای و تروریسم رژیم، اروپا مواضع خودش را با بیانیه ۱۲ماده‌ای پمپئو منطبق کرده است.

اضافه بر آن، بحث حقوق‌بشر را هم به‌علت حساسیت افکار عمومی اروپا، روی میز رژیم ایران گذاشته است.

اروپایی‌ها در عین‌حال، بسته مشوق اینس‌تکس را به رژیم نشان داده‌اند اما با توجه به خاکریز FATF.

این بسته هم برای آنها غیرقابل دسترس به‌نظر می‌رسد!

وزارت‌خارجه رژیم در واکنشی سراسیمه که سه‌شنبه ۱۶بهمن از تلویزیون حکومتی پخش شد، از بیانیه جمع‌بندی اتحادیه اروپا درباره ایران، هم ظاهراً استقبال کرد و هم از تعدادی از بندهای آن ابراز ناراحتی کرد.

این یعنی پذیرش شرمگینانه از سر ناچاری و استیصال.

به هر حال این بیانیه توسط جمهوری اسلامی رد نشد.

اکنون روشن است که: اروپا با این بیانیه، خود را با بیانیه پمپئو منطبق کرده و حتی می‌توان گفت اروپا خود را با اهداف کنفرانس ورشو نیز پیشاپیش منطبق نموده است.

اکنون رژیم ایران باید در هر صورت فکری برای ادامه مسیر، بدون اروپا را ارزیابی کند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy