یک زن مسلح روسری‌ برگرفت و گفت من به جای شما می‌جنگم – بالا زر خانیم

355
یک زن مسلح روسری‌اش را برداشت و گفت من به جای شما می‌جنگم - بالا زر خانیم
یک زن مسلح روسری‌اش را برداشت و گفت من به جای شما می‌جنگم - بالا زر خانیم

سالها پیش یک زن مسلح به اسم  بالا زر خانیم توانست سرنوشت یک جنگ شکست خورده را تغییر بدهد.

در خرداد ماه سال ۹۷ شمسی آشوری ها و ارامنه توانسته بودند حاکمیت خود بر شهرهای آذربایجانی ارومیه و سلماس را تحکیم ببخشند.

از سوی دیگر ارامنه شمال ارس (آراز) نیز با قتل عام و کوچاندن ترک های ایروان، جمهوری مستقل ارمنستان را به مرکزیت این شهر بنا کنند و لزوم برقراری ارتباط بین ارامنه مستقر در ایروان، اورمیه و شهر وان ( ترکیه ) احساس می شد و در این بین تنها شهر تصرف نشده خوی بود.

ارامنه می خواستند با اتصال به جیلوها و ازآنجا به انگلیسی ها نقشه تأسیس ارمنستان بزرگ ( طرحی همانند اسرائیل در بین سه کشور) را عملی کند

مأموریت اشغال خوی به آندرانیک از ارامنه شمال آراز، واگذار می شود و او با نیرویی که تعداد آن را بین ۳ تا ۱۲ هزار می نویسند عازم تصرف خوی می گردد.

روز اول تیرماه ۱۲۹۷ شمسی با عبور قشون ارمنی، نیروهای مستقر عثمانی مستقر در خوی همراه با تعدادی از مردم خوی برای مقابله با مهاجمان عازم می شوند و در گردنه ارسی در شرق خوی با آنان درگیر می گردند.

تفوق ده به یک نفرات دشمن ، نتیجه ای جز شکست مسلمانان دربر ندارد.

عده کمی به زحمت خود را به شهر می رسانند.

فرمانده نیروهای عثمانی چاره‌ای جز ترک شهر و آوردن قوای کمکی نمی‌بیند، لذا از مردم شهر می خواهد یک شبانه روز مقاومت کنند تا او بتواند نیروی کمکی بیاورد.

همهمه ای در بین مردم شهر می افتد، عده ای بار و بنه جمع کرده به سمت کوهستانهای غرب شهر فرار می کنن دراین هنگام یک زن درحالی که تپانچه ای دردست داشت و به سوی دشمن شلیک میکرد وارد معرکه شد و برای جلوگیری ازعقب نشینی مدافعین شهر روسری ازسربرمی گیرد وفریاد می زند “من به جای شما می جنگم” و این سخن مدافعین درحال عقب نشینی را باز گرداند و موجب نجات و سپس پیروزی خویی ها گردید .

نام این زن قهرمان بالا زرخانم بود تصنیف معروف ترکی ”الده تاپانچا بالا زرخانیم.

گله رم دالینجا بالا زرخانیم” به یادآن بالا زر خانیم سروده شده است…

آغا مالی چرقت بالا زر خانیم

ائو اولدی خلوت بالا زر خانیم

شلتنی ترپت بالا زر خانیم….

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy