تجمع حواله‌داران سایپا چانگان مقابل وزارت صنایع تجارت و معادن

40
تجمع حواله‌داران سایپا چانگان مقابل وزارت صنایع تجارت و معادن
تجمع حواله‌داران سایپا چانگان مقابل وزارت صنایع تجارت و معادن

ساعت ۱۰۳۰ صبح امروز تجمعی حدود ۲۰۰نفر از حواله‌داران سایپا چانگان در مقابل سازمان صنایع تجارت و معادن شکل گرفت.

این تجمع با رفتن نمایندگان حواله‌داران سایپا به داخل و جلسه با بابایی مدیر فروش سایپا ادامه پیدا کرد.

یکی از حواله‌داران سایپا گفت: آقای بابایی با قولهای واهی و غیر مکتوب تلاش کرد که حواله داران را ساکت کند.

اما حواله داران گفتند تا وقتی که مطالبات آنها بهشون داده نشه هر روز همین بساط هست و کوتاه نخواهند آمد.

شعار های تجمع کنندگان حواله‌داران سایپا عبارت بود از:
وزیر صنایع حمایت حمایت

سایپا خیانت میکند وزیر حمایت میکند

و … حتی اگر بمیریم حقمونو میگیریم را شامل میشد.

یکی از حواله داران گفت برای روزهای آینده تجمعات بزرگتری را برگزار خواهند کرد.

یاد‌آوری میشود پیش از این روز ۶ بهمن ۹۷: تجمع حواله داران ایران خودرو، سایپا، آذریکو و بهمن موتور مقابل وزارت صمت برگزار شده بود.

تجمع حواله داران روز ۶بهمن طبق فراخوان روزهای قبل برگزار شد.

خریداران خودرو به عدم تحویل خودروهای قیمت قطعی و عدم رعایت اولویت‌ها در تحویل خودرو اعتراض دارند.

خودروسازان تاخیر زیادی در تحویل خودروهای پیش‌فروش عادی و قطعی داشته‌اند و با عطف به‌ماسبق کردن افزایش قیمت‌ها، قیمت خودروهای پیش‌فروش عادی را نیز افزایش داده‌اند.

معترضان معتقدند خودروسازان بعضا برای تحویل خودروهای پیش فروش عادی دی‌ماه دعوت‌نامه صادر کرده اند اما خودروهای قطعی مهر، آبان و آذر را تحویل نداده اند تا از این طریق پول بیشتری از مشتریان قراردادهای غیرقطعی دریافت کنند!

تجمع کنندگان مقابل وزارت صمت شعار میدادند:

ایران خودرو و سایپا یا دسته مافیا مافیا

وزیر بی لیاقت نمیخواهیم نمیخواهیم

برای جلوگیری از برگزاری تجمع مقابل وزارت صمت، ایران خودرو اعلام کرد که در یک مراسم دیدار با مشتریان به آنها پاسخ خواهد گفت و جالب این بود که مراسم را درست روز تجمع مشتریان مشخص کرده بود که به این وسیله بین آنها تفرقه بیاندازد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy