مرخصی استعلاجی علی نجاتی با سنگ‌اندازی دادستان اندیمشک مواجه شد

27
مرخصی استعلاجی علی نجاتی با سنگ‌اندازی دادستان اندیمشک مواجه شد
مرخصی استعلاجی علی نجاتی با سنگ‌اندازی دادستان اندیمشک مواجه شد

با بهانه های مختلف از مرخصی استعلاجی کارگر هفت تپه علی نجاتی جلوگیری میکنند. همکاران! در خبر سندیکای هفت تپه مشخص شده که دادستانی اندیمشک که میداند شرایط جسمی آقای نجاتی همکار بازنشسته وخیم است در انجام دستور مرخصی استعلاجی پرای ایشان سد ایجاد کرده و آقای نجاتی و خانواده اش را اذیت میکند.

این دادستانی فیش حقوقی دو نفر از کارگران هفت تپه را بی ارزش اعلام کرده و گفته برای انجام کفالت باید فیش حقوقی کارمند بانک بیاورند.

قرار است آقای نجاتی به پزشکی قانونی اعزام شود و این مرخصی هم برای همین منظور بوده است اما مقامات اجازه نمیدهند.

مقامات قضایی از کارفرمای دزد و کلاهبردار حمایت میکنند. از خصوصی سازی حمایت میکنند. از بدبخت شدن و بی ارزش شدن فیش حقوقی ما حمایت میکنند.

نمایندگان و دوستان ما را دستگیر میکنند، آنها را شکنجه میکنند و از آنها اعتراف اجباری می گیرند. مقامات قضائی و امنیتی فقط برای آزار و اذیت ما کارگران ضربتی عمل میکنند اما دست دزدان و کلاهبردارها و اختلاس گران را باز می گذارند.

آقای نجاتی با انواع بیماری را تحت فشار قرار داده اند و وقتی قانونا ایشان باید با دو فیش حقوقی آزاد شود میگویند فیش حقوقی کارگر هفت تپه بی ارزش است.

راست میگویید! ما هم به بی ارزش بودن فیش حقوقی مان و وضعیت کاری و وضعیت شرکتمان اعتراض کردیم و شما ما را و نماینده ها و دوستان و حامیان ما را سرکوب کردید.

شما مقامات امنیتی و قضائی مسئول تمام این بدبختی های ما هستید.

هم شغل و حقوق و وضعیت ما را بی اعتبار میکنید و هم به بی اعتبار بودن آن میخندید و ما را مسخره میکنید. اما شما مقامات به زودی قدرت و نیروی اتحاد ما کارگران را خواهید دید.

ما دست از تلاش و اعتراض برای آزاد شدن دوستان مان و لغو خصوصی سازی در هفت تپه برنخواهیم داشت!

ما خواهان آزادی بی قید و شرط همکار بازنشسته علی نجاتی، اسماعیل بخشی و خانم قلیان هستیم.

کارگران هفت تپه یکشنبه ۷ بهمن ۹۷

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy