کارگران خشمگین کارخانه چوب فریم سنگده به سیم آخر زدند+ فیلم

180

امروز کارگران خشمگین به سیم آخر زدند. کارخانه چوب فریم سنگده از کارخانه هایی است که مدتهاست حقوق کارگران را پرداخت نمیکند.

اعتراضات کارگران هم تا کنون به جایی نرسیده است به همین دلیل روز جمعه ۵ بهمن ۹۷ کارگران خشمگین کارخانه چوب فریم سنگده ( از توابع بخش دودانگه شهرستان ساری)  در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق شان و همچنین در اعتراض به اخراج ۴ تن از فعالین کارگری، کارفرمای این شرکت را که از عوامل حکومتی است، از دفتر کارش بیرون انداختند.

کارگران خشمگین به دفتر کار این کارفرمای مزدور هجوم برده بودند، خواستار حقوق خود بودند. کارگران خشمگین میگفتند:
شرمنده خانواده خود هستیم جواب بچه گرسنه من را چه کسی میدهد و وقتی که از این کارفرمای بی لیاقت پاسخ مناسبی نشنیدند به او گفتند:
دیگر ماندن تو در این دفتر فایده ندارد و باید بیرون بروی و او را از دفتر کار کارخانه بیرون کردند.
اغلب کارگران ایران حقوق معوقه دارند و در معرض اخراج میباشند.

روستای سنگده از جمله روستاهای دهستان بنافت از توابع بخش دودانگه شهرستان ساری می باشد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy