خودکشی زندانی رجایی شهر در اعتراض به ۴۸ساعت شکنجه

292
خودکشی زندانی رجایی شهر در اعتراض به 48ساعت شکنجه
خودکشی زندانی رجایی شهر در اعتراض به 48ساعت شکنجه

۴۸ ساعت شکنجه در هوای سرد زندان رجایی شهر و خودکشی زندانی را به همراه داشت.

بنا به گزارشات رسیده از زندان رجایی شهر کرج، رئیس زندان رجایی شهر غلامرضا ضیایی و عواملش با شکنجه و نگه داشتن صمد فرهادی به مدت ۴۸ ساعت در هوای سرد، وی را وادار به خودکشی کردند.

روز سه شنبه ۲ بهمن ماه ۹۷، به دستور غلامرضا ضیایی رئیس زندان رجایی شهر، مأموران زندان قصد انتقال زندانی صمد فرهادی را به بند ۳ داشتند.

این زندانی به دلیل تهدید قتلش  توسط عوامل زندان بند ۳ از رفتن به این بند خودداری کرد.

اما تعدادی از کارکنان زندان از جمله رئیس زندان غلامرضا ضیایی، ولی محمدی (معاون داخلی)، منوچهر زلال معاون بند ۱۰ و حسن قبادی (معاون داخلی) بدون دستور قضایی صمد فرهادی را جلوی درب ورودی بند ۳ دستبند و پابند زده و به مدت ۴۸ ساعت در هوای سرد نگه داشتند تا او را مجبور به ورود به بند ۳ نمایند.

این زندانی گفته است در بند سه زندانیان او را خواهند کشت و عوامل زندان از این موضوع اطلاع دارند و این قتل توسط زندانیان این بند با ریاست زندان هماهنگ شده است.

صمد فرهادی با توجه به فشار و آزار و تحت الحفظ بودن توسط افسر نگهبان شیفت آن روز و ۴۸ ساعت ماندن در سرمای شدید بیرون درب زندان تحت فشارهای عصبی و روانی ، داخل بند دست به خودکشی زد.

پس از اقدام به خودکشی او را به بیمارستان رجایی شهر کرج و پس از آن به بیمارستان رازی تهران منتقل کردند.

صمد فرهادی هم اکنون در شرایط وخیم جسمی در حالیکه از عوارض جسمی ناشی از خودکشی رنج می برد، در سلولهای انفرادی قرنطینه زندان رجایی شهر محبوس کرده اند.

صمد فرهادی در اعتراض به این شرایط و با درخواست انتقال به بند ۱۰ زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده است.

صمد فرهادی به همراه ۳ زندانی دیگر به اتهام قتل دستگیر و هم اکنون مدت سه سال است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

علاوه بر بلاتکلیفی زندانیان،‌ مبلغ ۴ میلیارد تومان پول بازداشت‌شدگان که مبلغ مورد دعوا در این پرونده بوده است، توسط مقامات قضایی ضبط و حساب‌های این زندانیان بلوک شده است.

موارد خودکشی‌های مشکوک در این زندان به تعداد زیاد مشاهده شده است

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy