تجمع معلمان کشور در استانهای کرمانشاه، خرم‌آباد، البرز، اصفهان و اردبیل

69

صبح امروز پنجشنبه ۴بهمن ۹۷ تجمع معلمان کشور در کرمانشاه، البرز، اصفهان، خرم آباد و اردبیل در پاسخ به فراخوان روزهای گذشته در مقابل آموزش و پرورش این شهرها برگزار شد.

تجمع معلمان کشور در خرم‌آباد

فرهنگیان با شعارهای:

معیشت منزلت حق مسلم ماست

تجمع معلمان کشور در اصفهان با شعار آموزش رایگان حق فرزند ایران

کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد

امروز پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، جمعی از معلمان و فرهنگیان اردبیل در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل دست به تجمع اعتراضی زدند.

تجمع معلمان کشور در استان البرز کرج مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر

تجمع معلمان کشور در کرمانشاه با شعار کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد

بخشی از بیانیه پایانی تجمع فرهنگیان کرمانشاه:

بدنبال اقدامات گوناگون بویژه تجمع بزرگ ۲۰دیماه گذشته برای مطالبات فرهنگیان استان، کماکان به هیچ کدام از خواسته های ما، جوابی داده نشده است.

لذا بر آن شدیم که یک بار دیگر همگام با سایر استان‌ها و همچنین تجمع بازنشستگان، مطالبات خود را اعلام کنیم.

۱- آزادی بی قید و شرط تمامی معلمان زندانی و مختومه اعلام کردن همه پرونده های قضایی علیه معلمان.

۲- احتساب استان کرمانشاه به عنوان منطقه جنگی و برخورداری از مزایای آن حق مسلم همه ساکنان و فرهنگیان استان است.

جداسازی مناطقی از استان، منجمله مرکز استان خارج از منطقه جنگی و همچنین مستثنی کردن فرهنگیان بازنشسته از این مزایا، یک ظلم و اجحاف آشکار در حق همه فرهنگیان استان است.

۳- متوقف کردن هر گونه تهدید، ارعاب و احضار غیرقانونی فرهنگیان بدلیل فعالیت صنفی و حرفه ای.

۴- لغو طرح بهره کشانه معلم تمام وقت.

۵- تنظیم بودجه سال ۹۸ برای آموزش و پرورش مطابق با نرخ تورم واقعی.

۶- افزایش حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته، بالاتر از نرخ تورم واقعی .

۷- برابری پرداختی فرهنگیان با سایر کارکنان دولت.

۸- لغو انواع بیمه های ناکارآمد و برقراری سیستم بیمه موثر برای شاغلین و بازنشستگان.

۹- تامین سرانه لازم برای مدارس و ایجاد فضای آموزشی مناسب و تحصیل رایگان مطابق با اصل۳۰ قانون اساسی.

۱۰- لغو خصوصی سازی مدارس با بسته های حمایتی.

۱۱- برسمیت شناخته شدن تشکل های صنفی شاغلین و بازنشستگان و رفع هر گونه محدودیت و اعمال فشار.

۱۲- لغو هر گونه بی عدالتی آموزشی برای همه دانش آموزان، رسیدگی به وضع مدارس نامطلوب روستایی.

۱۳- اجرای رتبه بندی معلمان به طورکامل و جامع.

لینکهای مشابه

تجمع فرهنگیان بازنشسته درمقابل سازمان بازنشستگی هیهات از اینهمه بیداد

تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای ارومیه و اصفهان

تجمع فرهنگیان و بازنشستگان تبریز با شعار کارگر معلم اتحاد اتحاد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy