سد دز درحال شکسته شدن است! زمینها کشاورزی و خانه های مردم زیر آب رفت

1489

با بارندگیهای اخیر و عدم رسیدگی عمرانی به منابع طبیعی کشور سد دز در حال خراب شدن است و تا همین الان بسیاری از خانه های روستاییان تخریب و مردم در زمستان سرما مجبور به ترک منازل خود شده و آواره گشته اند.

کلیه روستاهای مسیر آب سد درحال تخلیه هستند و با وجود باز بودن تمام دریچه های سد دز، گزارش شده زمینهای کشاورزی بخش وسیعی از روستاهای استان خوزستان به زیر آب رفته است.

شاهدان عینی از احتمال شکسته شدن سد بزرگ دز خبر میدهند

بنا به گزارشات از روستاهای بخش مرکزی اهواز در محاصره سیلاب رودخانه دز، قرار دارند.

نیاز طبیعی رودخانه دز برای بقای محیط زیست پایین دست سد دز، به طور متوسط ۱۵۰ مترمکعب در ثانیه است؛ در حالی که حجم آوردهای رودخانه دز همچون هر رودخانه ای در فصول مختلف سال متفاوت است.

در تابستان دبی لحظه ای رودخانه در ورودی به مخزن سد دز، به ۴۰ مترمکعب بر ثانیه می رسد؛ اما در زمستان با وجود سیلابهای مخرب، با دبی لحظه ای ۳ تا ۸ هزار مترمکعب بر ثانیه مواجه ایم.

حال اگر سد دز از مدار بهره برداری خارج شود، در زمستان سیلاب های مخرب بدون هیچ مهاری به پایین دست که مناطق مسکونی و زمین های زراعی است وارد می شود و تخریب های گسترده به همراه دارد.

از سوی دیگر، در تابستان دبی لحظه ای رودخانه به کمتر از نصف میزان مورد نیاز برای بقای محیط زیست منطقه می رسد.

برای کنترل آب و استفاده بهینه از آن در طول سال احتیاج به احداث سدی در بالادست سد دز می باشد تا بهره وری و مدت بهره برداری از سد دز را افزایش داده و از سیلاب های مخرب قبل و بعد از سد دز جلوگیری کرده و همچنین در تابستان به اندازه کافی آب در پایین دست سد دز قرار گیرد.

پ ن: اما مسولین دست و دلشان به کارهای عمرانی و آبادانی نمی‌رود،  چون روزهای پایان عمر فقط به فکر جمع کردن پول هستند برای فرار کردن

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy