بازداشت تحقیرآمیز شماری از کارگران اخراجی پتروشیمی پارس عسلویه

39

امروز شماری از کارگران اخراجی پتروشیمی پارس عسلویه که طی دو روز اخیر در اعتراض به اخراج خود از کار دست به تحصن زده بودند؛ توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.

یکی از کارگر جان به لب رسیده می گوید ما را بکشید راحت مان کنید. مامور سرکوبگر نیروی انتظامی می گوید:” ما نمی کشیم فقط قلم می کنیم!

کارگران پتروشیمی پارس عسلویه روز سه‌شنبه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به اخراج خود از کار دست به تجمع اعتراضی زده بودند توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.

از هویت و تعداد دقیق بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

کارگران اخراجی پتروشیمی پارس عسلویه در مقابل ساختمان مدیریت کار و خدمات اشتغال این شرکت با مسدود کردن درب ساختمان اعتراض خود را به گوش مسئولین رساندند و در پی آن توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.

تجمع کارگران در روزهای پیش هم صورت گرفته بود.

کارگران دستگیر شده به شکل تحقیرآمیزی دستبند زده شده و روی جدول کنار خیابان نشانیده شدند.

 پارس جنوبی

 در منطقه پارس جنوبی در استان بوشهر یک حفره عظیم گازی وجود دارد که ایران با کشور قطر شریک است. حدود ۱۵ سال است که ایران از این منطقه گاز برداشت میکند به همین خاطر هم اکنون ۱۴ پالایشگاه گاز در این محل به بهره برداری رسیده است.
شرکت گاز، این پالایشگاهها را در اختیار شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی قرار داده که نام این مجتمع در اختصار spgc است.
شرکت spgc کلیه کارهای تعمیراتی و غیره را به پیمانکار واگذار می کند
شرکت پتروصنع جنوب پیمانکار فاز ۱۲ است.
در این میان کارفرما که شرکت spgc برای پیمانکار( شرکت پتروصنعت) یک ناظر تعیین میکند.

وظیفه این ناظر دفاع از حق و حقوق کارگران است.

اما ناظر مربوطه با گرفتن رشوه از پیمانکار، با آن شریک میشود. لذا پولی که به پیمانکار پرداخت میشود و بایستی به کارگران داده شود، توسط پیمانکار بالا کشیده میشود.

 جالب این است که بدانید درآمد هر پالایشگاه در روز ۲۰ میلیون دلار است و اگر ۱۴ پالایشگاه را در این عدد ضرب کنید، درآمد حاصله در روز سر به فلک می‌کشد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy