حکم محرمانه شرعی کشیدن خون زندانیان سیاسی قبل از اعدام از طرف دادستان

331
حکم محرمانه شرعی کشیدن خون زندانیان سیاسی قبل از اعدام از طرف دادستان کل
حکم محرمانه شرعی کشیدن خون زندانیان سیاسی قبل از اعدام از طرف دادستان کل

حکم محرمانه و شرعی کشیدن خون زندانیان سیاسی در بحبوحه جنگ با عراق، زمانیکه مردم را با بحران جنگ سرگرم کرده بودند ، از طرف دادستانی کل با فتوای خمینی در زندانها بر روی زندانیان محکوم به اعدام صادر شد.

کشیدن خون زندانیان تا قطره آخر برای پاسدارانی که در خیابانها بدست مردم مجروح میشدند و یا آنهایی که در جبهه‌های جنگ مجروح میشدند.

کشیدن خون زندانیان از احکام ۴۰سال شکنجه مردم یک حکم بی‌نظیر قرون وسطایی باور نکردنی بود اما در زندانها  صادر و اجرا شد.

با این حکم زندانی اعدامی قبل از اعدام تمام رمقش کشیده میشد و خیلی از آنان حتی تحمل ایستادن روی پاهای خود را با بدنهای خشکیده نداشتند.

فتوای شرعی محرمانه به شرح زیر از طرف دادستانی کل برای سراسر ایران صادر شد:

دادستانی کل

از دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران به کلیه دادستانهای انقلاب استان و شهرستانها

برابر اعلام و درخواست سپاه پاسداران در زمانیکه برادران پاسدار در جریان نبردهای خیابانی و جبهه ها ی جنگ زخمی و به بیمارستانها اعزام میشوند و نیاز فوری به تزریق خون دارند بعلل نداشتن خون و عدم امکان فوری به تهیه خون منتهی به فوت مجروح میگردد.

لذا برای رفع این مشکل دستور فرمایید بطور محرمانه افرادیکه محکوم به اعدام شده و اجرای حکم درباره آنها بلادرنگ باید اجرا گردد.

قبل از اجرای حکم صادره توسط مامورین پزشکی که مورد اعتماد باشند خون محکومین را بوسیله سرنگ به ظروف مخصوص منتقل و به نزدیک ترین بهداری و یا بانک خون محل تحویل دارد تا در فرصت ضروری مورد استفاده برادران پاسدار که زخمی میشوند قرار گیرد.

یدا آوری میشود از جهت اینکه نسبت به این اقدام اشکال شرعی برآن تصور نگردد چگونگی از محضر مبارک ولایت فقیه امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی مد ظل العای استفتا گردید و اعلام فرمودند اشکال شرعی ندارد.

دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

کلیشه دستور دادستانی کل انقلاب به دادستانهای انقلاب استان و شهرستانها برای کشیدن خون زندانیان

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy