سعید عابدینی :در رجایی‌شهر سنی‌ها را مانند گوسنفد برای سر بریدن میبردند

257
سعید عابدینی :‌ در رجایی‌شهر سنی‌ها را مانند گوسنفد برای سر بریدن میبردند
سعید عابدینی :‌ در رجایی‌شهر سنی‌ها را مانند گوسنفد برای سر بریدن میبردند

سعید عابدینی کشیش آمریکایی ایرانی‌تبار در مصاحبه با فاکس‌نیوز وحشتی را که دیده و در پشت میله‌های زندان تحمل کرده توضیح داد.

سعید عابدینی :در زندان اوین زمانی که چشمبندم را برداشتم امیر حکمتی را دیدم بسیار برایم درد آور بود که با او چه کرده‌اند، دیدم چشمهای او کاملاً سیاه شده، بسیار لاغر شده، بسیار ضعیف شده و گریه کردم، این یک جنگ واقعی بود، برایم بسیار سخت بود.

آنها به ما کتاب برای خواندن نمی‌دادند، لباس خودمان را نمی‌دادند، هیچ چیزی نمی‌دادند.

فاکس نیوز: آیا آنها تو را شکنجه کردند، البته فکر می‌کنم سلول انفرادی خود شکنجه است، زندانی کردن یک فرد به‌خاطر مذهبش خود شکنجه است. آیا شما را شکنجه جسمی کردند؟

سعید عابدینی : بله، در بازجویی یکبار مرا به‌شدت کتک زدند، زیرا آنها می‌خواستند من چیزی را بنویسم که انجام نداده بودم، به‌شدت تلاش کردند به اعتبارم در ایران لطمه بزنند برای همین از من خواستند چیزهایی را بنویسم و امضا کنم که من آن کارها را انجام نداده بودم.

در واقع در دادگاهی قاضی درب را می‌بست و باز جویان شروع به کتک زدن من می‌کردند.

در آنزمان بود که معده‌ام شروع به خونریزی کرد.

زمانی که بازجویی می‌شدم، باز جویم به من گفت:

می‌خواهم با تو سه کار انجام دهم، اول می‌خواهم تو را با زندانیان القاعده بیاندازم و آنها تو را تا سرحد مرگ کتک بزنند، که بعد این کار را کرد و به‌دست آنها تا سرحد مرگ کتک خوردم، ولی خدا بود که مرا در آنجا نجات داد.

دوم گفت: می‌خواهم تو را به رجایی شهر بفرستم که زندان آن بدتر از اوین است، سومین چیز تهدید به مرگ بود که گفت:

زمانی که تو دوران محکومیت ات را تمام کنی و به آمریکا بروی ما همیشه تو را تعقیب می‌کنیم و اگر شروع به کارهایی که کردی بکنی به مانند سایر کشیشانی که این کار را با آنها کردیم تو راهم خواهیم کشت.

سعید عابدینی  در انتها میگوید: بدترین چیزی که دیدم این بود زمانی که سنیها را برای اعدام می‌بردند در مقابل چشمان ما بود، دهها نفر از آنان را برای حلق‌آویز کردن بردند.

هر چهارشنبه در رجایی شهر هنوز افراد را اعدام می‌کنند. اکثر آنها سنی یا برخی زندانیان سیاسی هستند، .

زمانی که می‌خواستند آنها را ببرند سربازان دست و پای آنها را گرفته و (روی زمین) می‌کشیدند مانند آن‌که گوسفندی را برای سر بریدن می‌برند.

دیدن انسانهایی که برای اعدام می‌بردند، صحنه‌های بسیار وحشتناکی بود.

اسامی شکنجه گران

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy