جمعی از ثبت‌نام‌ کنندگان ایران‌خودرو با کودکانشان مقابل مجلس

19

جمعی از ثبت‌نام‌ کنندگان ایران‌خودرو با کودکانشان مقابل مجلس در پی تجمعات قبلی امروز ۳۰دیماه ۹۷مقابل مجلس تجمع کردند.

آنها پیش از این در مقابل وزارت صنایع تجمع کرده بودند.