تجمع اعتراضی ثبت‌نام‌کنندگان ایران‌خودرو سایپا و برلیانس مقابل مجلس

67

جمعی از ثبت‌نام‌کنندگان ایران‌خودرو در پی تجمعات قبلی در مقابل وزارت صنایع و پس از عدم پاسخ گویی در تحصن نمایشگاه ایران خودرو امروز ۳۰دی ۹۷مقابل مجلس تجمع کردند.

تجمع کنندگان میگویند از تاریخ تحویل خودروی آنها گذشته و خودروساز بر اساس قرارداد تحویل خودروی غیر قطعی قیمت خودرو باید به زمان تحویل در قرار داد خودروی آنها را تحویل بدهد.

تجمع حواله داران ایران خودرو مقابل مجلس امروز۳۰ دی۹۷ با شعاردلال کیه دزد کیه خودرو ساز

بنا به گفته تجمع کندگان خودروسازها در دی افزایش قیمت اعلام کردند که این قانونی نیست و حواله داران نمیتوانند میزان پولی که روی خودرو ها کشیده شده را برای تحویل خودروهایشان به شرکت مربوطه بدهند.

یکی از ثبت‌نام‌کنندگان ایران‌خودرو نوشته است، ما حواله داران ایران خودرو خریداران برلیانس در مقابل جمع شده ایم چون درسال ۹۷-۹۶ اقدام به «پیش خرید» خودرو نموده‌ایم .

طبق این روش ۵۰٪ بهای خودرو نیز پرداخت شده است. لذا خودروسازان با گرو نگه داشتن عمدی دعوتنامه های سر رسیده شده ماههای شهریور، مهر، آبان و آذر ، اینک درصدد گران کردن خودروهای تاریخ گذشته و معوقه میباشند.

تجمع کنندگان شعار میدهند وزیر بی لیاقت استعفا استعفا

لذا این موضوع صراحتا در تناقض با اصل قانونی عطف بما سبق نشدن قانون، اصل استحصاب و آیین نامه خودرو مصوب ۹۵/۰۱/۲۵ هیات وزیران بویژه ماده ۴ و ماده ۸ و تبصره آن می باشد.

همچنین طبق آیین نامه مذکور مجوز پیش فروش زمانی صادر می‌شود که ثبت سفارش انجام شده باشد.
ما خواستار تحويل فوري خودرو بقميت قبل هستیم.

ثبت‌نام‌کنندگان ایران‌خودرو شعار میدادند مرگ بر مافیا!

یکی دیگر از هموطنان نوشته است:

آیین نامه خودرو مصوب ۹۵/۰۱/۲۵ هیات وزیران بویژه ماده ۴ و ماده ۸ و تبصره آن می باشد.

همچنین طبق آیین نامه مذکور مجوز پیش فروش زمانی صادر می‌شود که ثبت سفارش انجام شده باشد و این امر نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ – ۳۸۵۰ تا اواخر شهریور انجام پذیرفته است.

لذا بر این اساس افزایش قیمت تا آذرماه تضییع حقوق آشکار مصرف کنندگان می باشد.

مصرف کنندگان خودرو هستی خود را برای خرید خودرو گذاشته اند و توانایی  پرداخت درصدهای تعیین شده را ندارند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy