وضعیت آب فوق بحرانی است – هدایت فهمی مقام مسئول آب و آبفای کشور

38
وضعیت آب فوق بحرانی است - هدایت فهمی مقام مسئول درآب و آبفای کشور
وضعیت آب فوق بحرانی است - هدایت فهمی مقام مسئول درآب و آبفای کشور
وضعیت منابع آبی کشور  فوق بحرانی است، این تیتر و خلاصه صحبتهای هدایت فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو بود.
وی گفت:
اطلاعات تاریخی نشان می دهد طی ۲۰ سال گذشته میزان منابع تجدیدپذیر کشور به مرز ۱۱۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و در پنج سال اخیر به ۱۰۵ میلیارد مترمکعب رسیده است
اضافه برداشت ما از منابع زیرزمینی باعث شده منابع آب زیرزمینی در معرض خطر جدی قرار گیرد .
در حال حاضر هم با پدیده فرونشست و فرو چاله ها مواجه هستیم.
در صورت ادامه این روند کشور با بحران جدی و چالش هایی مانند صدمه دیدن زیرساخت های شهری، جاده های مواصلاتی و تشدید ریزگردها مواجه خواهد شد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در مورد  وضعیت  فوق بحرانی این قسمت از کشورمان و اینکه تنها ورودی آب به حوضه آبخوان دشت اصفهان رودخانه زاینده‌رود است، گفت:
اگر فرایند برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی کنترل و جلوگیری نشود، طبیعتاً فرونشست‌ زمین در دشت‌های مختلف استان اصفهان اتفاق خواهد افتاد.
پیش از اینهم حسن ساسانی هم به ایسنا کفته بود: متأسفانه دشت‌ها و منابع زیرزمینی آب استان اصفهان در وضعیت بحرانی و فوق بحرانی قرار دارند و متناسب با این موضوع برداشت‌های کشاورزی در این دشت‌ها ممنوع شده است.
وی با تأکید بر اینکه باید منابع آب موجود را حفظ کنیم، تصریح کرد:
با مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای حجمی هوشمند، نظارت دقیق بر منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود می‌توان از بدتر شدن وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی جلوگیری کنیم.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، تأکید کرد:
اگر فرایند برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی کنترل و جلوگیری نشود، طبیعتاً فرونشست‌ها می‌تواند در دیگر دشت‌های استان اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه تنها ورودی آب به حوضه آبخوان دشت اصفهان رودخانه زاینده‌رود است، گفت:
وقتی آبی در رودخانه جاری نشود، به ‌طور قطع آبخوان‌ها تغذیه نمی‌شود.
و تا زمانی که برداشت‌ها از منابع آبی ادامه داشته باشد، نگرانی برای فرونشست زمین همچنان به جا خواهد بود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy