شعر طنز موشک و ماهوارهٔ فَکَسنی، کرد علم و صنعت ما را عیان

69
شعر طنز موشک و ماهوارهٔ فَکَسنی کرد علم و صنعت ما را عیان
شعر طنز موشک و ماهوارهٔ فَکَسنی کرد علم و صنعت ما را عیان
در پی خالی‌بندیهای روحانی درباره فرستادن موشک به فضا شعر طنز موشک  را  یکی از  اعضا تحت عنوان ماهوارهٔ فَکَسنی ارسال کرده است که خواندن و شنیدن آن خالی از لطف نیست:
گفت «روحانی» چنینیم و چنان
می‌فرستیم ماهواره آسمان
دلخوشیم با پیشرفت موشکی
بی‌خیال از مشکلات آب و نان
موشک ما شد روان سوی فضا
با دو ماهواره نشسته پشت آن
ملت عالم بداند بعد از این
با چه کس باشد طرف در این جهان
نام آن اعجوبه می‌باشد «پیام»
خواستیم تا مفتخر گردیم بدان
کوه ماهواره ولیکن موش شد
افتضاحی کاشتیم در آسمان
در فضا تَقَش در آمد از قضا
شد تفی نازل بشد بر ریشمان
موشک و ماهوارهٔ فَکَسنی
کرد علم و صنعت ما را عیان
ما معلق در فضای انزوا
ماهواره هم نشد درمانمان
یک بسیجی هم از آن دلخوش نشد
شد مکدر خاطر «آقا»‌ از آن
شعر طنز  ناگهان روح مقاومت میگیرد و اضافه میکند
زیرکی گفتا که‌ ای عالیجناب
از برای حفظ جان مردمان
یک هواپیمای پر از سرنشین
بر زمین بنشان فقط از آسمان
رو همین را در عمل اثبات کن
پیشکش پرسه زدن در کهکشان
کارتان جز غارت و کشتار نیست
عنقریب گیرید سزای کارتان
جایتان در منجلاب و مزبله
جای کفتاران نباشد آسمان

ملت ایران بپا خواهند خواست
روز محشر را کنند ناگه عیان

ملت ایران به زیر خواهد کشاند
حاکمان زور نظام مفسدان

مردم ایران چنیند و چنان
می نمایند ظلم را ناگه نهان
موشک و ماهوارهٔ فَکَسنی……

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy