صحنه هولناک شکنجه کودکان کار توسط مامور شهرداری گلهایت را بخور+ فیلم

236

مامور شهرداری کودکان کار در کرمان را مجبور به خوردن گلهایشان میکند.

در حالیکه حکومت تلاش میکند شکنجه‌های اسماعیل بخشی و دیگر زندانیانی را که در داخل دخمه‌های قرون وسطایی اش آزار میدهد را کتمان کند.

فیلم تکاندهنده از خوراندن ساقه گل به کودکان کار در کرمان خبرساز شد.

این دو کودک که امروز به جرم فروختن گل نرگس دستگیر شده بودند توسط ماموران شکنجه گر شهرداری کرمان مجبور به خوردن ساقه‌های گل نرگس شدند. یکی از این کودکان در حالت تهوع هم مجبور شد که گلهایش را بخورد.

اگرچه شهرداری کرمان چندساعت بعد گفت که مامور مربوطه اخراج شده است. اما چه کسی است که نداند ماموران شهرداری در شهرهای ایران با زور و قلدری مردم آزاری میکنند.

طبق اخبار موثق عمدا ماموران اجیر شده از افراد قلدر استفاده میکنند تابتوانند از مردم زوگیری کنند و منافع شهرداری را با باج از مردم به کرسی بنشانند.

موارد این قبیل نیاز به برشمردن نیست چرا که برای همه مردم عیان و آشکار است.

در صورت تمایل لینک زیر را ملاحظه فرمایید

دستاوردهای جمهوری اسلامی- تعرض به ۹۰درصد کودکان کار

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy