تشکیل هیئت تحقیق شکنجه یک واکنش بی سابقه در حکومت، نشانه چیست؟

89
تشکیل هیئت تحقیق شکنجه یک واکنش بی سابقه در حکومت، نشانه چیست
تشکیل هیئت تحقیق شکنجه یک واکنش بی سابقه در حکومت، نشانه چیست

بحث شکنجه‌های اسماعیل بخشی و دیگرانی که با هشتک منهم شکنجه شدم به افشاگری حکومت شکنجه گر پرداختند و تشکیل هیئت تحقیق شکنجه  تبدیل به که یک بحران اجتماعی بزرگ را در حکومت شده است.

تا جاییکه، حتی آملی لاریجانی و روحانی مجبور شدند در برابر افشاگری شکنجه توسط یک کارگر نیشکر هفت‌تپه موضع بگیرند.

آملی لاریجانی حتی گفت هیات تحقیق تشکیل خواهیم داد تا این «ادعا» بررسی شود! البته یک جمله بعد تاکید کرد: باید با کسانی که این خبرها را در جامعه پخش می‌کنند، برخورد شود!

اما کسی نفهمید  بالاخره «هیات تحقیق»‌ برای بررسی شکنجه؟

و در جایی دیگر هم گفت  با کسانی که در رابطه با شکنجه افشاگری می‌کنند برخورد میشود؟!

چند روز بعدش دلقک نظام محسن قرائتی گفت: خبرنگاران را باید تکه تکه کرد.

این سردرگمی در نظام ولایت واقعیت بن بست را در نظام نشان میدهد!‌ زیرا

از یک طرف سرکوب شیشه عمر این رژیم است.

از طرف دیگر، در موقعیت کنونی، خود سرکوب هم برای نظام بسیار خطرناک است.

به این دلیل که

۱٫ جامعه ایران در نقطه اوج خشم انفجاری است و کاسه صبر مردم در حال لبریز شدن است.  هر اصطکاکی می‌تواند جرقه‌ای تولید کرده و جرقه، بشکه باروت خشم در حال غلیان را منفجر سازد.

از اینرو خود سرکوب (شیشه عمر نظام) هم برای رژیم خطرناک شده است.

موضعگیری لاریجانی و روحانی در رابطه با افشاگری شکنجه کارگر نیشکر هفت‌تپه، دقیقا نشان می‌دهد رژیم تا کجا نگران تبدیل شدن این افشاگری،‌ به یک بحران اجتماعی است.

مگر این رژیم  ۴۰سال گذشته کم شکنجه و کشتار کرده است؟ اما کی سران نظام چنین واکنش هراس‌آلودی نسبت به یک افشاگری از خود نشان دادند؟

۲٫ ضعیف شدن شدید رژیم در تعادل قوا

چندین بحران جدی، اکنون آخوندها را محاصره کرده‌ است.

از یکسو بحران قیام و جامعه بسیار ملتهب، از سوی دیگر سنگین‌ترین تحریمهای تاریخ که شریان نفتی و بانکی و… رژیم را مسدود کرده، تا جاییکه اکنون حتی اروپا هم که قرار بود ناجی برجام برای نظام باشد، خود دست به تحریم آخوندها زده است.

از سوی دیگر انزوا و فشارهای رو به افزایش جهانی، تا جاییکه وزیر خارجه آمریکا به روشنی از سیاستهای گذشته این کشور در برابر رژیم انتقاد کرد و روز گذشته گفت: آمریکا بر خلاف قیام ۸۸ اکنون در کنار مردم ایران در مقابل ملاها می‌ایستد.

به صحنه آمدن آملی لاریجانی و روحانی (چندبار) و تاکید آنها بر تشکیل هیات تحقیق شکنجه کارگر نیشکر هفت‌تپه، گویای همین ضعف رژیم است!

و البته یک پیام مهم سیاسی میدهد که حکومت در نقطه ضعف قرار دارد!

تشکیل یک هیئت برای بررسی شکنجه حتی پس از قتل عام زندانیان هم سابقه نداشته است.

امروز پس از ۳۹سال وقتی مجبور می‌شود به‌خاطر افشاگری شکنجه یک کارگر، دستور تشکیل هیات تحقیق بدهد، معنی اش این است که رژیم ضعیف شده و تسلط مطلق خود را به جامعه از دست داده و شکننده شده است.
پس از این پس نوبت ماست ….

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy