من پوریا ابراهیمی بارها در بازداشتگاه‌های شما شکنجه شدم

91
من پوریا ابراهیمی بارها در بازداشتگاه‌های شما شکنجه شدم
من پوریا ابراهیمی بارها در بازداشتگاه‌های شما شکنجه شدم

من هم شکنجه شدم!

سوالم این است که آقای به اصطلاح اصلاحاتی معنی ساختن و پرداختن گند کاری های حکومتی با ماله کشی های تو برای چیست.?!

من پوریا ابراهیمی بارها به بازداشتگاه و به زندان کشانده شدم.

بارها کتک خوردم و بارها تهدید شدم.

در بازداشت های خیابانی یا از منزل، داعش وطنی به شکل یک جانی مرا به عمق سیاچال قانون که در بی قانونی غوطه ور بود کشاند.

در سال ۸۸ چند روزی میهمان اطلاعات در کهریزک بودم.

در همان سال ۸۸ با تفنگ بر تنم تیر ساچمه‌ای نواختند.

سال ۸۹ در بند ۶۶ سپاه و ۲الف و ۲۴۰ و قرنطینه ۷ تهدید به تجاوز و…شدم.

سال ۹۱ در در ۳۵۰ شکنجه شدم.

سال ۹۳ در ۲۰۹ و بند ۸ و …….. شکنجه شدم.

در آخر هم حکومت شما به ۷ سال حبس و ۳۱ ضزبه شلاق برای من بسنده نکرد و باز تشکیل پرونده ایی جدید برایم دادند..

چرا؟

این همه گیر این همه بازداشت برای چه.

برای یک اعتراض؟ برای اینکه گفتم

و راهِ بهشتِ مینوی من
    بُز روِ طوع و خاکساری
                              نبود:* ..

تنها بخاطر اینکه پرسیدم چرااا؟

تنها بخاطراینکه گند کاری های حکومت کثیف جمهوری اسلامی را فریاد میزدم؟

کتک و زندان و شلاق و توهین و آسیب های روانی برای چه بود؟

و بخاطر اینکه اصلاح طلب نبودم بر تمام این شکنجه ها افزوده شد..

* بخشی از شعر ابراهیم در آتش شاملو:‌
….. من بودم
    و شدم،
    نه زانگونه که غنچه‌یی
                              گُلی
    یا ریشه‌یی
                 که جوانه‌یی
    یا یکی دانه
                 که جنگلی ــ
    راست بدانگونه
    که عامی‌مردی
                     شهیدی؛
    تا آسمان بر او نماز بَرَد.
    من بی‌نوا بند‌گکی سربراه
                                   نبودم
    و راهِ بهشتِ مینوی من
    بُز روِ طوع و خاکساری
                              نبود:
    مرا دیگرگونه خدایی می‌بایست
    شایسته‌ی آفرینه‌یی
    که نواله‌ی ناگزیر را
                           گردن
                                کج نمی‌کند.
    و خدایی
    دیگرگونه
    آفریدم».

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy