محسن قرائتی آخونده لوده همه چیز را لو داد: خبرنگاران را باید تکه تکه کرد

332
محسن قرائتی آخونده لوده همه چیز را لو داد: خبرنگاران را باید تکه تکه کرد
محسن قرائتی آخونده لوده همه چیز را لو داد: خبرنگاران را باید تکه تکه کرد

محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز: برخی خبرنگاران را باید تکه تکه کرد افرادی که با اشاعه‌ی خبر رعب آور مردم و جامعه را به هم می ریزند، باید تکه تکه کرد.

روزی که همه چیز عیان میشود همین روزهاست پدرخوانده داعش شکنجه ها را در روی منابر به صورت علنی بیان میکنند. این یعنی دیگه تمومه ماجرا!

وقتی که برایشان مشخص میشود شکنجه‌های داخل پستو و داغ و درفش و  زندان و گرانی و سرکوب دیگر اثر ندارد. آخوند لوده محسن قرائتی همه چیز را لو میدهد.

صبح روز سه شنبه ۱۸دیماه  قرائتی نشستی با اصحاب رسانه داشت و در آنجا داعش را رونمایی کرد.

وی گفت: «سه مرتبه خداوند به کسانی که قلمشان کج می‌رود تذکر داده و برای کسانی که حقیقت را نمی‌نویسند و صرفا از این راه برای نان درآوردن استفاده می‌کنند، سرنوشت دردناکی را آماده کرده است.

همچنین خداوند در جایی دیگر می‌گویند حقایق قرآن بافتنی نیست یافتنی است.

باید خبرنگار، حرف را از انسان عادل پرسیده شود؛ چراکه روی حرف انسان فاسق نمی‌شود، حساب کرد.»

محسن قرائتی در بخش دیگری از حرفهایش گفت: «فرعون برای گرفتن موسی شورا تشکیل داد. یک خبرنگار با سرعت این خبر را به حضرت موسی منتقل کرد. این آیه نشان می‌دهد که سرعت در خبر چقدر اهمیت دارد.»

دستور تکه تکه کردن برخی خبرنگاران در قرآن!

این آخوند لوده و مسخره سپس با تحریف و برداشت ذهن جنایتکار خودش از قرآن گفت: «غیبت نکنید. اگر آبروی کسی را ببرید، جای پر شدن ندارد. غیبت گفتن، غیبت نوشتن، دروغ گفتن و دروغ نوشتن، هر وجه آن حرام است….در سوره احزاب آیه ۶۰ قرآن آمده است که افرادی که در جامعه زلزله می‌اندازند را اعدام نکنید، بلکه هم تبعیدشان کرده و هم تکه تکه‌شان کنید! و در همه‌ی ادیان آسمانی برای کسانی که آرامش را از مردم می‌گیرند و ترس ایجاد می‌کنند، چنین مجازاتی در نظر گرفته شده است.»

دقیقا همینجا روشن میشود که اهمیت خبر و خبرنگاری چقدر در جامعه امروز ایران زیاد است.

هر شهروند باید یک خبرنگار باشد و هر خبر از جنایتهای این حکومت جنایتکار باید به سرعت رسانه ای شود هرگز بهتر از این نمیشد اهمیت خبر و اطلاع رسانی را برای مردم مظلوم ایران شناساند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy