دور جدید اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه بعد از زندان و شکنجه کارگران

35

دور جدید اعتراض کارگران هفت تپه مجددا آغاز شد.

روز گذشته و امروز ۲۰دیماه ۹۷  کارگران نیشکر هفت تپه در داخل محوطه این شرکت دست به اعتصاب و تجمع زدند.

آنها اعلام کردند اگر حقوق ها به حساب کارگران واریز نشود، اعتصاب را شروع کرده و به خیابان های شوش خواهند آمد.

دور جدید اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در حالی برگزار شده است که از سوی دادستان اهواز در رسانه ها اعلام شده بود که روز سه شنبه ۱۸ دی حقوق آبان ماه آنها پرداخت خواهد شد.

اما متعاقب آن دادستان اعلام کرد تا زمانی که نیشکر وارد شرکت نشود خبری از پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت تپه نخواهد بود.

این اعتصاب بدنبال فراخوانی است که روزهای گذشته توسط کارگران نیشکر هفت تپه داده شده بود.

در این فراخوان خواسته  شده بود که کارگران هفت تپه در محل کار خود در کارخانه  به تجمع اعتراضی و اعتصاب اقدام می‌کنند و چنانچه حقوق های معوقه این کارگران که ٢ ماه میباشد پرداخت نشود اعتصاب گسترده ای را شروع می‌کنند.

اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه امروز مشخص کرد که تهدید و ارعاب و زندان و شکنجه برای کارگرانی که حقوق معوقه دارند و به نان شب محتاجند دیگر اثر ندارد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy