چهارمین روز تجمع حواله داران ایران خودرو با شعار سازندگان خودرو مافیا

77

صبح امروز ۲۰دیماه ۹۷ برای چهارمین روز پیاپی حواله داران ایران خودرو در محل نمایشگاه این شرکت تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به قیمت گذاری جدید سایپا و ایران خودرو میباشد.

تجمع کنندگان میگویند قیمتها سی درصد افزایش یافته است.

این گرانتر کردن قیمت حتی شامل کسانی که مدتها قبل ثبت نام کرده بودند نیز میشود و میگویند که باید ماشینها را با قیمت جدید تحویل بگیرید.

آنها شعار میدهند سازندگان خودرو مافیا مافیا

نصر من الله وفتح القریب مرگ بر این شرکت مردم فریب

یکی از حواله داران ایران خودرو نوشته است: ما خریداران خودرو چانگان در تاریخ تیرماه ۹۷ از طریق اطلاعیه پیش فروش مشارکت در تولید اقدام به ثبت نام این خودرو با موعد تحویل آبان ۹۷ از شرکت سایپا نمودیم.

مبلغ پیش پرداخت ما ۳۷ میلیون بود که معادل ۵۰ درصد قیمت کارخانه خودرو در آن زمان بود.

همچنین قیمت این خودرو در زمان ثبت نام ما در بازار آزاد یعنی تیرماه ۹۷ مبلغ ۸۵ میلیون تومان بود.

حتی قیمت این خودرو در آبان ۹۷ که موعد تحویل این خودرو به ما بود از سوی شرکت سایپا همان ۷۵ میلیون اعلام گردید.

اما سایپا این خودرو را با بد عهدی در زمان تحویل آن یعنی آبان ۹۷ به ما تحویل نداد و ناگهان در ۵ دی ماه ۹۷ قیمت خودرو را ۱۲۷ میلیون اعلام کرد . یعنی ۷۰ درصد افزایش.

حال ما مشتریان سایپا که موعد تحویل خودرومان آبان ۹۷ بوده است خواهان اعمال قانون ماده ۴ سازمان حمایت از مصرف کنندگان یعنی تحویل خودرو به قیمت زمان موعد تحویل مندرج در قرار داد یعنی آبان ۹۷ می باشیم.

درض من با آگهی فروش این خودرو موعد تحویل مهر و آبان با یکدیگر بوده اند که در آبان ماه خودروی ثبت نام کنندگان مهر ماه به قیمت قبل به آنها واگذار گردیده است و این اجحاف بزرگ و ظلم عظیم در حق ما صورت پذیرفته است.

مگر ما کارمندان و کارگران و سایر اقشار حقوقمان در این ۶ ماه افزایش داشته که باید برای تکمیل وجه خودرو به جز مبلغی که برنامه ریزی متلی کرده ایم از طریق وام و غیره مبلغ ۵۲ میلیون اضافه به حساب سایپا واریز کنیم.

برسید به داد دل ما مظلومان

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy