گزارش بانک جهانی و مرکز پژوهشهای مجلس درباره افزایش فقر در ایران

61
گزارش بانک جهانی و مرکز پژوهشهای مجلس درباره افزایش فقر در ایران
گزارش بانک جهانی و مرکز پژوهشهای مجلس درباره افزایش فقر در ایران

افزایش فقر در ایران روز به روز ابعاد وحشتناکتری به خود میگیرد. شاید بی ربط نباشد که مستمر این جمله “هربرت چیک”، معاون کنسول بریتانیا در بوشهر، در سال‌های جنگ جهانی اول در ایران یادم می آید که  نوشته بود: “یکی از راه ‌های مهار ایرانی‌ها، مشغول کردن آن‌ها با فقر است…”

فقر در ایران موضوعی است که هم در گزارش بانک جهانی درباره فقر در ایران مطرح شده و هم در گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است.

در گزارش بانک جهانی به افزایش فقر در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ اشاره شده و در تحلیل این افزایش آمده است.

به نظر می‌رسد افزایش فقر محدود به سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ نمانده است.

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار طی مدت اخیر خبر می‌دهد.

گزارش این مرکز درباره «خط فقر ایرانیان در سال ۱۳۹۵» نرخ سرشمار فقر در مناطق شهری و روستایی را به ترتیب برابر با ۱۴/۹ و ۱۱/۶ درصد اعلام کرده است.

گزارش دیگر مرکز پژوهش‌ها درباره «برآورد خط فقر شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷» نشان می‌دهد در حالی‌ که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهارنفره در شهرستان تهران، ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

خط فقر ماهانه برای این شهرستان در سال ۱۳۹۵ برای یک خانوار چهارنفره دو میلیون و ۷۶ هزار تومان محاسبه شده و در تابستان ۱۳۹۷ حدود دو میلیون و ۷۲۸هزار تومان برآورد شده است.

افزایش ۳۰۰ هزارتومانی خط فقر تهران تنها در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ می‌تواند نشان‌دهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‌های قبل باشد

مرکز پژوهش‌ها با توجه به رشد خط فقر ادعا کرده که با افزایش خط فقر در حالی ‌که درآمد خانوار ثابت است، می‌توان انتظار داشت که درصد بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر رفته باشند و نرخ فقر نسبت به سال ۱۳۹۵ ، با افزایش مواجه شده باشد.

این مرکز پژوهشی همچنین درباره وضعیت فقر ایرانیان در آینده آورده است:

«با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت‌ها در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۷ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد، خط فقر در ماه‌های آینده مجدداً افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر بروند.

مجمع فعالان اقتصادی

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy