درگیری و زد و خورد بین زندانیان سیاسی و ماموران در سالن ملاقات زندان

105
درگیری و زد و خورد بین زندانیان سیاسی و ماموران در سالن ملاقات زندان
درگیری و زد و خورد بین زندانیان سیاسی و ماموران در سالن ملاقات زندان

برخورد زشت وزننده مامورین زندان ارومیه با خانواده زندانیان در سالن ملاقات باعث درگیری بین زندانیان و مامورین شد.

روز شنبه ۱۵ دیماه یک مامور زندان ارومیه به نام حسین سبحانی به دلیل توهین و هتاکی نسبت به همسر و دختران یک زندانی سیاسی بنام بهاءالدین قاسم زاده در سالن ملاقات باعث درگیری شد.

هرزگی این مامور در حضور زندانی و در موقع ملاقات خانواده ها به خانواده این زندانی باعث خشم و ناراحتی این زندانی شد که کار به درگیری فیزیکی بین آنها کشید.

خانواده ها هم وقتی متوجه شدند که مامور زندان چه برخورد زشتی داشته به حمایت از این زندانی پرداختند طوریکه مسئول زندان به ناچار اتاق ملاقات رفت و وانمود کرد که با مآمور خاطی برخورد کرده است.

اما بعد از رفتن خانواده ها رئیس زندان زندانی قاسم زاده را احضار کرده و به وی گفته است که شما خلاف کردید و اینجا هستید و سالن ملاقات حضوری مثل کاباره است!

این حرف و واکنش، باعث اعتراض دوباره این زندانی شد و رئیس زندان او را به سلول انفرادی منتقل کرد.

مشابه همین برخورد را مدیر کل زندانها حمزه بروجنی با این زندانی داشته و گفته :

«رئیس زندان راست گفت شما همه خلاف کردید و سالن های ملاقات زندانیان هم عین کاباره است و مامور هم به هر حال رفتاری می کند ! او در ادامه برای ساکت کردن این زندانی می گوید که:

من می دانم شما گوشی دارید واین اخبار را به بیرون و به گوش رسانه های مجاهدین و حزب دمکرات می رسانید.»

خبرها حاکی است این زندانی سیاسی از روز انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy