کُر هماهنگ نماینده امام جمعه ها و ترس از براندازی و فتنه ۹۸

122
کُر هماهنگ نماینده امام جمعه ها و ترس از براندازی و فتنه 98
کُر هماهنگ نماینده امام جمعه ها و ترس از براندازی و فتنه 98

داوود محمدی نماینده قزوین در یک کر هماهنگ با امام جمعه ها در ترس از فتنه ۹۸ گفت: کشور دچار بحران اقتصادی است و آمریکا با همه قدرت و سرمایه‌گذاری فراوان قصد دارد ما را از پای در آورد.

بدون شک فشارها و توطئه‌های خارجی و تحریمها توسط دولت آمریکا مؤثر واقع شده است. در رابطه با به لرزه افتاده ارکان نظام امام جمعه های شهرهای مختلف هم نگرانی خود را ابراز داشتند.

امام‌جمعه شاهین‌شهر درباره خطر قیام و ترس از فتنه ۹۸ گفت: مجاهدین در حال برنامه‌ریزی فتنه‌گری در کشور مان هستند و خواب فتنه‌ای دیگر را در سال ۹۷را (می بینند اما) شکست دیگری به کارنامه آنها افزوده خواهد شد.

امام جمعه گچساران: حواس‌ها باید جمع باشد چرا که دشمن برای ۹۸هم فتنه‌ها دارد.

درفتنه ۸۸ عکس امام راحل را پاره کردند تا جایی که دشمنان امیدوار شدند که نظام در سراشیبی سقوط است.

وی اضافه کرد: برخی خامنه‌ای را به چالش کشاندند و می‌گویند این مشکلاتی که در مملکت وجود دارد مشکل گرانی، بیکاری و معیشت به رهبر مربوط است و در همین ۹دی هم مرگ بر منافق و فتنه‌گر نگفتند.

آخوند حجازی: شعاری که از تهران به سراسر کشور ارسال شده باید همانها گفته شوند، شعاردهندگان هم از قبل مشخص شده‌اند، بنابراین فرد دیگری حق ندارد شعاری غیر از آن که مشخص شده بگوید.

حجتی امام جمعه کرمانشاه: بعضی‌ها تصور کردند جمهوری اسلامی مانند یک محتضر رو به قبله، نفس‌های آخر را می‌کشد.

آخوند سلیمانی امام جمعه  لنگرود: امروز مسؤولین باید به هشدار خامنه‌ای پیرامون فتنه ۹۸ دقت و توجه داشته باشند.

رضایی امام جمعه  رامسر گفت: (عده‌یی) جان باختن دانشجویان در حادثه را فرصت مغتنمی برای تسویه‌حساب سیاسی خود با مدیریت دانشگاه برشمردند؛ غافل از این‌که ملتهب کردن اوضاع و تحریک دانشجویان خواست آمریکا و ضد انقلاب است؛ این افراد چرا با آنها به این بهانه هم‌سو شدند؟

آخوند رهبر امام جمعه اصفهان گفت: برخی می‌گویند چرا خامنه‌ای کاری نمی‌کند… عده‌یی با این صحبتها در حال توطئه هستند تا تیر و ترکش‌ها را مغرضانه به سمت مقام ولایت جهت بدهند…

آخوند قریشی امام جمعه ارومیه گفت: برخی مدیران و مسئولانی که در بزرگداشت ۹دی حضور نداشتند باید در مسیر بصیرت و همراه مردم حرکت کنند.

اما واقعیت این است که هرچه هم با هماهنگی از فتنه ۹۸ بگویند اما آنها را از تقدیری که برایشان رقم خواهد خورد، هیچ گریزی نیست. و مردم رشید ایران به سرعت به آن سمت در حرکت هستند!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy