شکل‌گیری ۲تجمع اعتراضی، همزمان با قرق میدان انقلاب تهران توسط مامورین

113

صبح امروز ۱۱دیماه ۹۷ در پی تجمع روز گذشته دانشجویان مقابل دانشگاه به دلیل قرق میدان انقلاب جلوی دانشگاه تهران توسط مامورین انتظامی و گاردها کسی نمیتوانست به راحتی از میدان انقلاب و یا مسیرهای منتهی به آن عبور کند!

جلوی دانشگاه را از اوایل صبح بسته بودند و تلاش داشتند که جو امنیتی را بیشتر امنیتی جلوه بدهند به همین دلیل موتورسوارهای سیاهپوش جلوی چشم مردم مانور میدادند.

براساس گزارشی که به دستمان رسیده است یک مادر و دو دختر دانشجو در مقابل دانشگاه تهران دستگیر شدند.

همچنین دو دختر دانشجو را نیز دستگیر کردند. مامورین بیشتر روی زنان حساس بودند زیرا در روزهای اخیر اغلب بانوان ایرانی تظاهرات را استارت میزدند و سپس تظاهرات و تجمع شکل میگرفت.

یک شهروند اطلاع داد: «نیروی انتظامی دارد به شدت جو را امنیتی می کند و هر کس را که می بینند دستگیر می کنند. چه پیرزن چه پیرمرد اصلا هیچ فرقی ندارد»

بیهوده به مردم گیر میدادند اما نمیدانستند تجمع در دو نقطه دیگر شکل گرفته است.

تجمع اعتراضي صدها نفر از بازنشستگان ارتش در تهران

روز سه شنبه ۱۱دي ۹۷ صدها نفر از بازنشستگان ارتش كه عضو تعاوني مسكن هستند در اعتراض به اينكه علیرغم وعده وعیدهای دروغین رژیم، بعد از سالیان انتظار، هنوز زمين به آنها داده نشده تا بتوانند سرپناهی برای خودشان درست کنند، دست به تجمع اعتراض زدند.

این تجمع در مقابل دادسرای شماره ۲ در نزدیکی پارک شهر پشت توپخانه برگزار شد.

تجمع در چندین نقطه نیروهای سرکوب را تقسیم میکند و انرژی آنان را کمتر میکند.

درحالیکه سرکوبگران میدان انقلاب را مسدود کردند تجمع بزرگی در جلوی شهرداری تهران شکل گرفت.

هنر مردم در کف خیابان بودن است و وصل شدن به تجمعات تشکیل شده!

همچنین در همین روز پیمانکاران طلبکار شهرداری تهران در مقابل شهرداری و شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy