سال نو میلادی مبارک 

15
سال نو میلادی مبارک
سال نو میلادی مبارک

سال نو میلادی بر همه هموطنان مسیحی مبارک باد
آژانس ایران خبر سال نو میلادی را به کلیه هموطنان مسیحی تبریک میگوید

به امید ایرانی آباد و آزاد به امید خوشبختی عمومی به امید شادمانی عمومی به امید سالی پر از نیکویی