دو فعال کارگری زن جهت اجرای حکم حبس تعزیری روانه زندان کامیاران شدند

53
دو فعال کارگری زن جهت اجرای حکم حبس تعزیری روانه زندان کامیاران شدند
دو فعال کارگری زن جهت اجرای حکم حبس تعزیری روانه زندان کامیاران شدند

روز شنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۷ دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی دو فعال کارگری زن در کامیاران جهت اجرای حکم حبس تعزیری روانه زندان کامیاران شدند.

این دو فعال کارگری بابت برگزاری و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، به حبس تعزیری محکوم شده بودند.

دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی دو فعال کارگری زن پیش‌تر در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به همراه چهار فعال کارگری دیگر به نام‌های “امید احمدی”، “شاهو صادقی”، “مهرداد صبوری” و “آرام محمدی” مجموعا به چهار سال و شش ماه زندان محکوم شده بودند.

دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی، از سوی دادگاه بدوی هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند و حکم شان در دادگاه تجدید نظر به سه روز کاهش پیدا کرد.

بر اساس حکم تایید شده درشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر؛ مهرداد صبوری و امید احمدی هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

آرام محمدی و شاهو صادقی هر کدام به نود و یک روز حبس تعزیری، دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی هر کدام به سه روز حبس تعزیری محکوم گردیدند.

این حکم که از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان و با ریاست مصطفی طیاری به تایید رسید، حکم بدوی چهار تن از فعالین عینا تایید شده است.

احکام صادره جهت دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی از یک سال حبس تعزیری به سه روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.

شایان ذکر است که «مهرداد صبوری» و «امید احمدی» بهمراه «شاهو صادقی و آرام محمدی» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بدون ارائه حکم از سوی نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی، بازداشت شدند.

که در تاریخ ۵ خردادماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی با قید وثیقه آزاد شدند.

همچنین روژین ابراهیمی و دلنیا ابراهیمی نیز روز اول خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به اداره‌ی اطلاعات کامیاران احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بودند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy