تهران میدان انقلاب تجمع مردم با شعارهای مرگ بر جمهوری آخوندی

693

تهران میدان انقلاب بنا به گزارشات رسیده امروز دهم دیماه ۹۷ مردم تهران بنا به فراخوانهای از قبل داده شده از ساعت ۱۰ صبح شروع به تجمع نمودند.

با وجود تعداد زیاد نیروی انتظامی مردم تجمع خود را شروع کرده و با حضور جوانان دلیر و غیرتمند تهرانی این تجمع در میدان انقلاب هر لحظه بیشتر و بیشتر شد.

تجمع وقتی به اوج خود رسید که نیروهای سرکوب اقدام به دستگیری یکی از بانوان نمودند.

در اینجا با فریادهای بیشرف بیشرف و حمله کردن به نیروهای سرکوب توانستند از دستگیری وی جلوگیری کنند.

پشت به دشمن رو به میهن هم یکی از شعارهایی  بود که توسط مردم تهران در میدان انقلاب رو به روی نیروی انتظامی وحشی داده میشد.

گزارشی از تجمع امروز ۱۰ دی ما اول سکوت کردیم لباس شخصی ها تجمع رو به خشونت کشیدند. با دستگیری یکی از جوانان مردم شعار بیشرف بیشرف میدهند.

این تجمع در اعتراض به کشته شدن دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران بود

مسول بی لیاقت استعفا استعفا

نیروهای سرکوبگر قبل از دانشجویان میدان انقلاب را اشغال کرده بودند اما این باعث نشد که مردم و دانشجویان تجمع خود را شکل ندهند.

مرگ بر جمهوری آخوندی تهران۱۰دیماه۹۷

مردم شعار میدهند نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره

با شعارهای نترسید نترسید ما همه با هم هستیم!
رژیم حق دارد که بیشتر از این بترسد زیرا که بهتر از همه میداند از قیام دیماه ۹۶ به بعد،‌ چیزی در جامعه ایران ورق خورده که هنوز این از نتایج سحر است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy