ویدیوی تکاندهنده اشتباه خبری اعلام اعدام سپهبد حسین رستگار قبل از اعدام

215

تیمسار سپهبد حسین رستگار به تاریخ ۱۵مرداد سال ۶۰ به جرم بهایی بودن  اعدام شد. در ویدیوی بالا فردی که در اوایل انقلاب در زندان همبند “تیمسار سپهبد حسین رستگار” بوده از یک اتفاق تکاندهنده سخن میگوید.

انتشارِ زودهنگامِ خبرِ اعدام تیمسار رستگار در رسانه‌ها یک روز پیش از اعدام او باعث عکس‌العمل شدید زندانیان و گریستن آنان شد.

این زندانی میگوید:

این خاطره را هیچ وقت زندانیان از یاد نخواهند برد چون یک مورد استثنایی است!

وی ادامه میدهد: روی زمین موقع اخبار ساعت ۵ بعداز ظهر نشسته بودیم تیمسار حسین رستگار هم از پله ها پایین آمد و کنار من نشست.

با کمال تعجب گوینده اخبار گفت سحرگاه امروز تیمسار سپهبد حسین رستگار تیرباران شد.

مشخص است که این یک اشتباه در پخش بود اما شما حالت زندانی تیمسار سپهبد حسین رستگار را ترسیم کنید که چه حالی میشود وقتی متوجه میشود که امشب اعدام خواهد شد. او بلند شد و به بند رفت وسایلش را آورد و  …

تیمسار سپهبد حسین رستگار در دهه اول انقلاب به همراه بیش از دویست شهروند بهائی دیگر با اتهامات و برچسب‌های ساختگی همانند جاسوسی در برخی از دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم و به دار آویخته شدند.

در دهه ۶۰تعداد زیادی از هموطنان بهایی در زندانهای جنایتکاران به جرم بهایی بودن دستگیر و با اتهام محاربه و جاسوسی وا نواع جرائم اعدام شده اند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy