محمدمهدی تهرانچی رییس دانشگاه آزاد برای عبور دانشجویان را زیر گرفت+فیلم

587

یکشنبه ۹ دی؛ برخورد وحشیانه یکی از مدیران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران؛ محمدمهدی تهرانچی رییس دانشگاه آزاد برای باز کردن راه ماشین خود را بر روی دانشجویان راند.

بار دیگر ثابت شد که مسولین هر جا که کم می آورند از زیر گرفتن مردم هیچ ابایی ندارند.

چنانچه در عاشورای قیام سراسری ۸۸ شبنم سهرابی، شهرام فرج زاده، شاهرخ رحمانی و امیر ارشد تاجمیر زیر خودروهای نیروی انتظامی له شدند.

تعداد زیادی از خانواده دانشجویان کشته شده در پشت دربهای دانشگاه اجازه ورود به این دانشگاه را ندارند.

دانشجویان از صبح امروز در میدان دانش این دانشگاه تجمع کرده و به سخنرانی های اعتراضی پرداخته اند.

یکی از خواسته های دانشجویان استعفای مدیران بی لیاقت این دانشگاه  از جمله محمدمهدی تهرانچی است.

دانشجویان گفته اند: تجمعات دانشجویی تا برکناری «علی اکبر ولایتی، محمدمهدی تهرانچی و مسعودی» سه مدیر بی‌کفایت دانشگاه آزاد اسلامی که موجب قتل ده تن از فرزندان پاک و نخبه‌ی کشور شدند، ادامه خواهد یافت.

امروز یکشنبه ۹ دی ۹۷ تجمع دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران در میدان دانش این دانشگاه شروع شد.

این تجمع در حالی برگزار شد که حراست دانشگاه دانشجویان را تهدید کرد که اقدام به برگزاری تجمع نکنند و به همین دلیل اجازه نداد که دانشجویان از  بلندگو استفاده کنند.

اما تجمع به باشکوهترین شکل ممکن برگزار شد و یکی از دانشجویان طی سخنانی گفت:

« ..و دلیل ایستادن مان در این جایگاه همین است و بس. ما تا جان در بدن داریم دیگر تن به ذلت و خفت و خواری نخواهیم داد.

ما ایستاده ایم که بگوییم دیگر توان دیدن چنین صحنه هایی بر ما نیست. و ما نیز جایز نیست ببینیم و دم برنیاوریم.

ما دیگر سکوت نخواهیم کرد و با هیچ انگ و برچسبی از میدان خارج نخواهیم شد.

مگر خون ما از خون ده عزیز همکلاسی هایمان رنگین تر است؟

چه سود و چه حاصل این تن به سازش و خفت؟ ما تا آخر ایستاده ایم …»

پشت به دشمن رو به میهن

هزاران دانشجو در میدان دانش با شعارهای رو به میهن پشت به دشمن

دانشجویان سپس با حرکت در خیابانهای این دانشکده با شعارهای دانشجوی باغیرت حمایت حمایت دانشجویان دیگر را به شرکت در این تجمع دعوت میکردند.

 دانشجویان گفته اند: تجمعات دانشجویی تا برکناری «ولایتی، طهرانچی و مسعودی» سه مدیر بی‌کفایت دانشگاه آزاد اسلامی که موجب قتل ده تن از فرزندان پاک و نخبه‌ی کشور شدند، ادامه خواهد یافت.

روز گذشته تجمع دانشگاه علوم تحقیقات با شرکت هزاران دانشجو در میدان دانش این دانشگاه برگزار شد.

در این تجمع مادر نیلوفر راد یکی از دانشجویان نخبه این دانشگاه از دانشجویان خواست که اتحاد خود را حفظ کنند پشت او را خالی نکنند و ادامه دهند تا به مقصد برسند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy