کشاورزان حق‌آبه خواه در خیابانهای ورزنه با فریاد ننگ ما دولت الدنگ ما

32

امروز جمعه ۷دی ۹۷ کشاورزان حق‌آبه خواه ورزنه با شعارهای ننگ ما دولت الدنگ ما بار دیگر به‌ منظور گرفتن حقابه در خیابانهای این شهر تظاهرات کردند.

کشاورزان شعار می‌دادند:

ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما

می ایستیم می‌جنگیم حقمونو می‌گیریم

دشمن ما همین‌جاست الگی میگن آمریکاست

می‌ایستیم می‌میریم حقابه رو می‌گیریم

ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما

عزاست عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی کشاورز روی هواست امروز

تا آب نیاد تو رودخونه برنمی‌گردیم به خونه

عزاعزاست امروز روز عزا است امروز، زندگی کشاورز روی هواست امروز

روحانی دروغگو زاینده رود ما کو.

تظاهرات کشاورزان ورزنه در خیابان های شهر

حقابه رو می‌گیریم حتی اگر بمیریم،

می‌میریم می‌میریم صدقه نمی‌پذیریم

مرگ بر ستمگر درود بر کارگر

دشمن ما همینجاست الکی میگن امریکاست

اصفهانی با غیرت اتحاد اتحاد

عزاعزاست امروز روز عزاست امروز زندگی کشاورز روز هواست امروز

یکی از کشاورزان حق‌آبه خواه شرق اصفهان میگوید: کشاورزان ورزنه و خوراسگان دست به یک اتحاد عمل زدند.

کشاورزان خوراسگان به کشاورزان ورزنه پیوستند و ششمین روز متوالی تظاهرات خود در اعتراض به ندادن حقابه از سوی حکومت را در خیابان‌های شهر ورزنه به نمایش گذاشتند.

کشاورزان حق‌آبه خواه ورزنه و خوراسگان در ابتدا در ورودی شهر ورزنه تجمع کرده و سپس از آنجا راهپیمایی خود را آغاز کردند.

مردم دیگه بیدارند از وعده‌ها بیزارند

کشاورزان ورزنه و خوراسگان بیرازی خود را از وعده‌های دروغ و توخالی روحانی و کابینه‌اش با شعار «مردم دیگه بیدارند از وعده‌ها بیزارند» به نمایش گذاشتند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy