فائزه هاشمی: فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده هر جا را می‌بینی فشل است!

90
فائزه هاشمی: فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده هر جا را می‌بینی فشل است!
فائزه هاشمی: فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده هر جا را می‌بینی فشل است!

فائزه هاشمی دختر رفسنجانی روز پنجشنبه ۶ دی۹۷ در مصاحبه‌ای گفت: ‌از دیدگاه من فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیفتاده است و خیلی احتمال می‌دهم که این اتفاق بیافتد…

با توجه به این فشار بالا و برخوردهایی که صورت می‌گیرد و وجود این نگرانی که اگر اینها بروند(زندان) بعد چه می‌شود، امکان فروپاشی فیزیکی کم است که عمدتاً از طریق ارعاب و…

وحشتهایی که ایجاد می‌کنند، پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود، دادگاه‌ها، محکومیتهای شدید مانند اخراج از کار، تحصیل و غیره.

در حال حاضر هر قشری را که می‌بینید بالاخره یک عده از فعالان آن حوزه داخل زندان هستند.

از کارگران گرفته تا معلمان، کامیون داران، فعالان حوزه زنان و محیط‌زیست، دانشجویان،… و فعالان اقتصادی و آدمهای مختلفی که یا داخل زندان هستند و یا حکم دارند که باید به زندان بروند. ولی از لحاظ محتوایی این فروپاشی اتفاق افتاده چرا که هر جا را می‌بینی فشل است!

هر جا دست می‌گذاری خالی از مدیریت و تدبیر است!

همه چیز رها است، فکری برای حل مشکلات نمی‌شود یا اگر می‌شود به جای بهتر شدن بدتر می‌شود، آثار بهبود دیده نمی‌شود، روزمرگی حاکم شده است.

مشکلات اقتصادی و اجتماعی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، برای دریافت حق اولیه بایستی کلی هزینه پرداخت کرد، تلاش، خشم، افسردگی، ناامیدی، بی‌تفاوتی و رها کردن، ظاهر پر زرق و برق و آباد و باطن توسعه نیافته و زیر جهان سوم داریم، اینها نشانه‌های خوبی نیست.

مافیای کنکور

فائزه رفسنجانی افزود: وزیر آموزش و پرورش یک حرف‌هایی در مورد مافیای کنکور می‌زند که انگار نه انگار ایشان وزیر هستند.

آقای روحانی یک حرف‌هایی می‌زنند که انگار نه انگار رئیس جمهور هستند، بخشی از اینها در حیطه کاری دولت قرار دارد، یک جوری دارند حرف می‌زنند انگار اپوزیسیون هستند.

خودتان باید بتوانید و عمل کنید، به چه کسی انتقاد می‌کنید؟!

به کی دارید انتقاد می‌کنید؟! می‌دانم بخش عمده‌ای در اختیار دولت نیست، موانع زیاد است ولی در بخش‌هایی که دست خودتان است نیز مشکل وجود دارد.

البته این بدترین نوع فروپاشی است که از درون پوسیده باشیم اما ظاهر را حفظ کنیم.

بیشترین ضرر را مردم می‌بینند چون مدیران درآمدشان را دارند و مردم و منافع ملی است که آسیب می‌بینند.

پیش از این سعید قاسمی هم در یک سخنرانی گفته بود همه برای براندازی عجله دارند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy