جزییات درگیری وحشیانه گارد ضدشورش با گاز اشک‌آور به معلمان اصفهان

215

صبح امروز پنجشنبه۶دیماه ۹۷ درگیری وحشیانه گارد ضد شورش به همراه زنان و حشی انتظامی و معلمان مظلوم درگرفت.

در این درگیری وحوش انتظامی از گاز اشک‌آور و مامورین زن برای دستگیری خانم‌ معلمهای زن استفاده میکردند.

اما معلمان هوشیار با تاکتیکهای مناسب در مقابل وحوش انتظامی مقابله کرده و اجازه دستگیری به آنها نمیدادند.

آنها فریاد میزنند فریاد فریاد از اینهمه بیداد.

گزارشات رسیده حاکی است که مامورین وحشیانه با باطوم و ضرب و شتم قصد انتقال معلمان را دارند.

یکی از معلمان گفت: اجازه دستگیری نمیدهیم. ما حقمان را میخواهیم و تا حق خود را نگیریم از پای نخواهیم نشست.

معلمان شعار میدادند تاحق خود نگیریم از پای نمی نشینیم

همشهری به هوش باش معلمیم نه اوباش

ماموران وحشی رژیم به منظور ممانعت از تجمع معلمان و فرهنگیان در اصفهان، اقدام به شلیک گاز اشک آور در بین تجمع کنندگان کردند.

نیروهای گارد ضد شورش رژیم شماری از فرهنگیان را بازداشت کرده و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

رژیم با این اقدامات سرکوبگرانه قصد دارد مانع تجمع و تظاهرات معلمین و فرهنگیان به جان آمده بشود.

لازم به توضیح است که قبل از شروع تجمع فرهنگیان، گله های نیروهای ضدشورش  در منطقه مستقر شده بود.

یکی از معلمان میگوید:

نیروهای گارد ضدشورش چادر یکی از خانم های معلم را بجرم اینکه موبایل داشت، از سرش کشیدند تا بتوانند موبایل او را بگیرند.

اما سایر معلمین و مردم حاضر در صحنه به کمک وی رفته و آن خانم را فراری دادند.

ماموران رژیم موبایل افراد را می گرفتند. آنها نسبت به گوشی ها بسیار حساس بودند و به هر کس که گوشی اش را بیرون می آورد با وحشگیری حمله می کردند.

مامورین همچنین برای جلوگیری از ادامه تجمع به معلمین با اسپری فلفل حمله کردند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy