پاپ فرانسیس از مردم خواست یک زندگی ساده تر و کمتر مادی را در پیش گیرند

18
پاپ فرانسیس از مردم خواست یک زندگی ساده تر و کمتر مادی را در پیش گیرند
پاپ فرانسیس از مردم خواست یک زندگی ساده تر و کمتر مادی را در پیش گیرند

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از مردم کشورهای توسعه یافته خواسته است یک زندگی ساده تر و کمتر مادی را در پیش گیرند. او همچنین از شکاف عمیق میان فقیر و غنی در جهان انتقاد کرد و گفت تولد عیسی مسیح در فقر باید همه را به تامل در مورد معنی زندگی وادارد.

او در جریان مراسم سنتی عشای ربانی شب کریسمس در کلیسای سن پیترو در واتیکان سخن می گفت.

این ششمین بار است که پاپ فرانسیس ۸۲ ساله این مراسم را به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک هدایت می کند.

او گفت که تولد عیسی مسیح راهنمای بشر به سوی یک شیوه تازه “نه با بلیعدن و احتکار کردن، بلکه با تقسیم کردن و بخشش است.”

پاپ: مادیات، کریسمس را تحت الشعاع قرار داده است

او افزود: “بیایید از خود بپرسیم: آیا واقعا به این همه اشیای مادی و دستورالعمل های پیچیده برای زندگی نیاز دارم؟ آیا می توانم بدون این همه اشیای اضافه سر کنم و یک زندگی ساده تر در پیش گیرم؟”

“برای خیلی مردم زندگی یعنی دارا بودن، یعنی داشتن اشیای اضافی مادی. تمام تاریخ بشر با یک طمع سیری ناپذیر همراه بوده و شگفت اینکه حتی امروز هم اندکی شام های مجلل صرف می کنند درحالی که شمار بزرگی بدون قرصی نان که برای حیات به آن نیاز دارند سر می کنند.”

پاپ در روز کریسمس پیام خود “برای شهر و برای جهان” را از بالکن کلیسای سن پیتر قرائت خواهد کرد.

تاکید بر وضعیت ناگوار فقرا از مسائلی است که پاپ فرانسیس، که اولین پاپ اهل آمریکای لاتین است، در اولویت قرار داده.

او در روز کریسمس ۲۰۱۶ هم هشدار داده بود که معنی واقعی کریسمس در میان مادی گرایی غرق شده.

سلف او پاپ بندیکت هم در سال ۲۰۱۱ بر همین نکته تاکید کرده بود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy