دومین روز تجمع خانواده‌های کارگران زندانی فولاد – دزد آزاد کارگر زندان

39
دومین روز تجمع خانواده‌های کارگران زندانی فولاد - دزد آزاد کارگر زندان
دومین روز تجمع خانواده‌های کارگران زندانی فولاد - دزد آزاد کارگر زندان

امروز سه شنبه ۴دیماه ۹۷ خانواده‌های کارگران زندانی فولاد اهواز مجددا مقابل استانداری تجمع کردند.

این دومین روز تجمع آنان میباشد.

خانواده ها با در دست داشتن پلاکاردهایی مانند: پدرم را آزاد کنید

کارگر زندانی، دزد آزاد

– کارگر زندانی را آزاد کنید خواهان آزادی بازداشت شدگان شدند.

تجمع خانواده‌های کارگران زندانی فولاد  که از روز گذشته آغاز شده است امروز نیز با شرکت کودکان کارگران و مادرانشان ادامه یافت.

تجمع خانواده کارگران بازداشت شده می گويند:

ده روز از بازداشت کارگران فولاد اهواز میگذرد و در طول ۱۰ روز گذشته تمام راه های قانونی جهت آزادی عزيزانمان را طی كرديم اما نتيجه ای نگرفتيم و مسؤلين به غير از وعده های دروغين و سردوانیدن ما پاسخگو نيستند.

خانواده ها از مردم درخواست کردند كه به صفوف آنها بپيوندند.

بازداشت غیر قانونی کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز پس از اعتراضات صنفی ۳۸ روزه آنها صورت گرفت.

این بازداشتها از نیمه شب ۲۶ دی تا روز ۲۸ دی ادامه یافت و دو شب پشت سر هم  ۴۲ کارگر فولاد ملی فولاد اهواز بازداشت شدند.

تعدادی از کارگران در روزهای گذشته آزاد شده و بقیه در زندان شیبان و بازداشتگاههای دیگر محبوس هستند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy