گزارشی تکاندهنده از شکنجه گاه فشافویه جایی که نه خدا هست نه قانون! 

177
گزارشی تکاندهنده از شکنجه گاه فشافویه جایی که نه خدا هست نه قانون! 
گزارشی تکاندهنده از شکنجه گاه فشافویه جایی که نه خدا هست نه قانون! 

در شکنجه گاه فشافویه یا زندان تهران بزرگ، فروش مواد مخدر بیداد میکند.

شبها ساعت ده به بعد مواد را وارد زندان میکنند.
بسیاری از زندانیانی که اصلا حتی سیگار هم نمیکشیدند معتاد شده اند.
یکی از زندانیان میگوید به داد زندانیان برسید.

چه سیاسی و چه غیر سیاسی تحت ظلم و ستم هستند.
شکنجه گاه فشافویه زندانیان اندرزگاه ۱۱ چون حکم دارند و اکثرا زندانیان سیاسی و عقیدتی، مدام تهدید میشوند و موجب آزار روحی و روانی قرار میگیرند.
زندانیانی هستند که چه سیاسی و چه غیر سیاسی، با بی عدالتی حکمهای سنگینی گرفته اند.
در بیرون از زندان فرزند معلول دارند.
همسران بیمار دارند.
که با مشکلات زیادی به خاطر نبودن سرپرست خانواده با توجه به شرایط خاصی که دارند مواجه هستند.

در شکنجه گاه فشافویه انواع بیماریها و همجنس بازی وجود دارد.
موشهای بزرگی هستند که اصلا نه سم پاشی میشود نه فکری میکنند برای بهداشت زندان.
غذای زندان تهران بزرگ قابل خوردن نیست.
کنسروها و سیگار و مواد غذایی تاریخ گذشته وجود دارد.
اب گرم ندارند.
در این هوای سرد با آب سرد، به انواع بیماریها مبتلا شده اند.
وسیله گرمایشی ندارند.

زندانیان حتی برای گرم کردن غذای خود وسیله گرمایی ندارند. آیا صدای مارامی شنوید؟
به ما کمک کنید. مسولین کجا هستند؟

آیا یک بار به این زندان سر زده اند؟ جای خواب کم است. بیش از چندبرابر ظرفیت اتاقها زندانی نگهداری میشود. همه کف خواب، حتی تا سرویس بهداشتی و حمام ها جمعیت رسیده.
برخی مسولین در داخل زندان، مدام مشغول گرفتن باج از زندانیان هستند.

انواع مواد مخدر و قرص بی دو، به صورت فراوان و باقیمت بالا وجود دارد.
زندانیان را به گرفتن کار اجباری مجبور میکنند.
حتی برای خریدن یک ورق قرص سرماخوردگی باید هزینه بالایی پرداخت کنند.
موضوعات تلخ و تکان دهنده ای در حال وقوع است. از شما میخواهیم صدای ماباشید.

در شکنجه گاه فشافویه بی عدالتی و ظلم و ستم در اینجا بیداد میکند.
کرامت انسانی کجاست؟ کهریزک دوم در حال شکل گیری است.

صدای ما باشید. و منتشر کنید. انسانیت کجاست؟

پنج شنبه ۲۹ آذرماه ۹۷

شرایط هولناک و باور نکردنی زندان فشافویه ، شرح ماجرای یک شب زندان نادر فتوره چی

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajanc