کارمند گمرک بخاطر نماینده هتاک سراوان محمدباسط درازهی اخراج شد

366
کارمند گمرک بخاطر نماینده هتاک سراوان محمدباسط درازهی اخراج شد
کارمند گمرک بخاطر نماینده هتاک سراوان محمدباسط درازهی اخراج شد

خبرنگار صدا و سیما از تعلیق محمد بهنیا کارمند گمرک و بازداشت دو نفر دیگر در جریان پرونده جنجالی نماینده سراوان در مجلس خبر داده است.

ماجرای اخراج این کارمند گمرک از آنجا شروع شد که نماینده سراوان به او مراجعه کرده و از او درخواست خارج از چارچوب اداری میکند که با مقاومت کارمند مربوطه مواجه میشود:

حسابدار: نمیتونیم برادر من نمیتونیم ما از شما دستور نمیگریم

نماینده مجلس: تو .. میخوری از من دستور نمیگیری تو غلط میکنی دستور نمیگیری

کارمند گمرک : نمیتونیم برادر از شما دستوربگیریم درست صحبت کن

نماینده مجلس: تو غلط میکنی مرتیکه عوضی

کارمند گمرک رو به مردم: ایشون نماینده مجلسه ها اینطوری صحبت میکنه

یکی از مشرتریان: ماشا الله

کارمند گمرک: حالا ما نمیدونم کی به ایشون رای میده

یکی از مشتریان:  خاک تو اون سر مردمی که تو نماینده شون هستی

نماینده مجلس: آره خاک برسرتون باشه بله

یکی از مشتریان وارد شده و این نماینده فحاش را با اردنگی بیرون میکند.

فردای آنروز وی با پرکردن یک کلیپ گفت که حرفهای او حاصل دستکاری وادیت است و شکایت خواهد کرد.

پس از آن به همین دلیل یک جلسه غیر علنی در مجلس تشکیل شد که فیلم آن را هم یکی از همان نماینده‌ها علنی کرد در این فیلم درازهی میگوید که اگر این کارمند اخراج نشود او استعفا میدهد.

بعدا در زیر ذره بین گذاشتن این نماینده هتاک از طرف مردم مشخص شد که ایشان با سند جعلی وارد مجلس شده است.

جالب اینجاست که مجلس به مشکلات عدیده مردم توجهی نمیکند و حتی به تجمعاتی که پشت در مجلس تشکیل میشود هیچ اهمیتی نمیدهد اما  موضوع شخصی این نماینده فحاش و هتاک را سریعا بررسی و کارمند وظیفه شناس را اخراج میکند.

 تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy