در سال ۲۰۱۹ ممکن است جنگ جهانی سوم در مناطق داغ آغاز شود

193
در سال 2019 ممکن است جنگ جهانی سوم در مناطق داغ آغاز شود
در سال 2019 ممکن است جنگ جهانی سوم در مناطق داغ آغاز شود

در سال ۲۰۱۹ مناطق داغ یعنی جایی که ممکن است جنگ جهانی سوم آغاز شود، دریای چین جنوبی، اوکراین، خلیج فارس و شبه جزیره کره خواهند بود. به گزارش رکنا، به گزارش اسپوتنیک، پروفسور کالج نظامی ارتش آمریکا رابرت فارلی در مجله ناشنال اینترست، دریای چین جنوبی، اوکراین، خلیج فارس و شبه جزیره کره را از جمله مناطق داغ معرفی کرده است.

به نوشته ناشنال اینترست، یکی از داغ ترین نقاط به عقیده فارلی، دریای چین جنوبی است که در آن درگیری بین آمریکا و چین که با یکدیگر جنگ تجاری دارند، آغاز خواهد شد. فعلا مبارزه در چارچوب تحریم های اقتصادی و مناقشه ها در تعرفه های گمرکی است اما با وخیم شدن روابط دوجانبه ، درگیری ممکن است از این چارچوب ها خارج شود.

محل دیگر آغاز جنگ جهانی، اوکراین است. وی با یادآوری حادثه اخیر در جزیره کرچ، رشد تنش در این منطقه را خاطر نشان می کند.

مکان سوم به عقیده این پروفسور خلیج فارس است. رشد تنش به خاطر فشار آمریکا بر ایران و همچنین درگیری ها در یمن و سوریه. با احتساب اهمیت استراتژیکی منطقه، بروز هرگونه بی ثباتی ممکن است به درگیری بین آمریکا، روسیه و چین ختم شود.

مکان چهارم شبه جزیره کره است که حتی علی رغم اقدامات صلح آمیز آمریکا و کره شمالی هنوز خطر جنگ بین واشنگتن و پیونگ یانگ در هر لحظه وجود دارد. همچنین اختلاف نظرها بین چین و ژاپن هم به آن دامن می زند.

این نویسنده خاطرنشان کرده که وخیم شدن ارتباط متقابل چین و آمریکا به بدبختی در آینده منجر می شود و هر منطقه دیگر هم ممکن است به نقطه داغ تبدیل شود.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy