هشدار اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه به کمک فوری مردم نیاز دارد

88

یکی از بستگان اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفتتپه کمک فوری به اسماعیل بخشی را خواستار شد.

وی در گفتگو با شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که اسماعیل بخشی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است و در مدت ۲۵روز بازداشت رفتاری با او انجام شده که غیرقابل وصف است.

وی که نخواسته نامش علنی شود گفت: با اسماعیل بخشی بدترین نوع برخورد صورت گرفته است.

شدیدترین نوع شکنجه، هم موقع بازداشت و هم موقع بازجویی بر او اعمال شده است.

موقع بازداشت به مدت ۲ساعت مورد ضرب ‌و شتم وحشیانه قرار گرفته است به‌طوری که بارها از هوش رفته است؛ اما دژخیمان او را به هوش آورده و دوباره مورد شکنجه قرار دادند.

اسماعیل بخشی همچنین به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده و در آنجا نیز مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفته و تا «سرحد مرگ» شکنجه شده است.

دژخیمان با ضربات کابل به نقاط حساس بدن اسماعیل بخشی، او را شکنجه کرده‌اند.

بر اساس این مصاحبه، شکنجه‌گران به اسماعیل بخشی داروهای اعصاب خورانده‌اند تا او تعادل عصبی خود را از دست بدهد.

اسماعیل بخشی هنوز از تأثیرات این شکنجه‌ها و داروها در رنج است و نمی‌تواند بنشیند یا راه برود.

دنده‌های او شکسته است و مرتب دچار تب و لرز می‌شود.

این مصاحبه خبر می‌دهد در حالی که اسماعیل بخشی به کمک فوری پزشکی نیاز دارد. اما دژخیمان مانع از مراجعه او به مراکز درمانی شده‌اند.

به او گفته شده است که از کارخانه نیشکر هفت‌تپه اخراج شده و حق اشتغال در جای دیگری را نیز ندارد.

حساب بانکی او اکنون مسدود است و به‌لحاظ مالی، معیشتی و ارتباطی وضعیت وخیمی را به او تحمیل کرده‌اند به‌نحوی که حتی به‌لحاظ مالی نیز توان دسترسی به امکانات درمانی را ندارد.

اسماعیل بخشی و خانواده او به‌شدت تهدید شده‌اند که هیچ عکس و فیلمی نباید از او منتشر شود و با شبکه‌های اجتماعی نباید ارتباطی برقرار کنند و هیچ اظهارنظری نباید از او منتشر شود.

ماموران اطلاعات هنوز هم که دو هفته از آزادی اسماعیل بخشی می‌گذرد مرتب با خانواده او تماس گرفته و این تهدیدات را تکرار می‌کنند.

آنها همه کارگران هفت‌تپه را نیز تهدید کرده‌اند که نباید هیچگونه تماسی با اسماعیل بخشی داشته باشند یا به دیدار او بروند.

هیچ‌کدام از فعالان سیاسی و فعالان کارگری تاکنون موفق به دیدار با اسماعیل بخشی نشده‌اند.

این عضو از بستگان اسماعیل بخشی در پایان گفتگوی خود از «همه فعالان سیاسی، همه فعالان کارگری، همه وکلا، همه کارگران هفت‌تپه و از همه مردم شوش و از همه مردم» تقاضا کرد اسماعیل بخشی را تنها نگذارند.

تلاش کنند با او ارتباط برقرار کرده یا به ملاقات او بروند و به کمک فوری او بشتابند.

لازم به یادآوری است که اسماعیل بخشی روز یکشنبه ۲۷آبان در حالی که کارگران نیشکر هفت‌تپه چهاردهمین روز اعتصاب و اعتراض خود را سپری کرده بودند به همراه تعدادی دیگر از کارگران دستگیر شد.

روز چهارشنبه ۲۱آذر اسماعیل بخشی به دلیل حمایتهای مردمی از وی آزاد شد.

اما علی نجاتی عضو هیأت مدیره کارگران نیشکر هفت‌تپه هنوز در زندان است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajanc