شرکت توتال فرانسه به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد

28
شرکت توتال فرانسه به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد
شرکت توتال فرانسه به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد

شرکت توتال فرانسه روز جمعه در پاریس به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شد. پرداخت ۳۰ میلیون دلار رشوه به واسطه‌ها برای قرارداد گازی با ایران که در سال ۱۹۹۷ امضا شد از علل این محکومیت اعلام شده است.

اتهام توتال این بود که در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ این میزان رشوه را به واسطه‌ها پرداخت کرده است و هدف آن دریافت قراردادهای گازی و نفتی در میدان پارس جنوبی بوده است.

دادستان پاریس تقاضای اشد مجازات را برای توتال کرده بود که شامل ۷۵۰ هزار یورو جریمه و مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های این شرکت می شد اما در نهایت، قاضی دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در پاریس جریمه «سبک» ۵۰۰ هزار یورویی را برای مجازات این غول صنعت نفت و گاز فرانسه در نظر گرفت.

از میان سه نفری که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته اند، یکی کریستف دومارژری مدیر عامل سابق توتال بود که در سال ۲۰۱۴ در اثر برخورد هواپیمای شخصی‌ یا یک دستگاه ماشین برف روب در مسکو کشته شد.

همچنین گفته می‌شود یک میانجی ایرانی که از توتال رشوه گرفته است، فوت کرده است.

دومین میانجی ایرانی این ماجرا که عباس یزدی نام دارد نیز گفته می شود فوت کرده است اما دادگاه در نبود مدرکی مبنی بر مرگ، وی را به چهار سال زندان محکوم کرده است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy