تجمع بازنشستگان اصفهان با فریادهای کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد

60

تجمع بازنشستگان اصفهان امروز پنجشنبه ۲۹آذر۹۷ با حضور بیش ازهزار نفر از آنان شکل گرفت.

فرهنگیان شاغل بازنشستگان فرهنگی بنا به فراخوانی که از قبل داده شده بود در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

فرهنگسان شعار میدهند فریاد فریاد از اینهمه بیداد.

معلم زندانی آزاد باید گردد.

عبدی بهشتی آزاد باید گردند.

ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما.

دولت به این بیغیرتی هرگز ندیده ملتی.

کارگر زندانی آزاد باید گردد.

فریاد فریاد از اینهمه بیداد.

در پاسخ به فراخون بازنشستگان تا کنون تجمع در شهرهای تهران رشت مشهد یزد ابهر و امروز تجمع هزاران معلم در اصفهان شکل گرفته است:

متن فراخوان بازنشستگان:
تجمع های بازنشستگان از روز سه شنبه ۲۷ آذر در تهران وروز های بعد در سایر شهرستان‌ها که طی این هفته شروع میشود، به شرح زیر است :

تهران: تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس درتهران از ساعت ۱۰صبح و سپس راه پیمایی به سمت سازمان برنامه و بودجه درخیابان بهارستان.

گیلان : تجمع بازنشستگان شهر رشت چهارشنبه ۲۸ آذر تجمع در مقابل استان داری گیلان در شهر رشت ساعت ۱۰صبح.

اصفهان: تجمع بازنشستگان اصفهان روز پنج شنبه ۲۹ آذر مقابل  اداره آموز ش و پرورش استان اصفهان ساعت ۱۰ صبح.

کرمانشاه: تجمع بازنشستگان در کرمانشاه مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه ۲۹آذر جنب آموزش و پرورش ساعت ۱۰صبح.

تبریز: تجمع بازنشستگان مقابل اداره اموزش وپرورش استان در تبریز روز پنج شنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۰صبح.

یزد: تجمع بازنشستگان در یزد مقابل دفتر مجمع نمایندگان روز پنجشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۰صبح.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy