تجمع بزرگ بازنشستگان امروز جلوی مجلس با فریادهای فریاد فریاد از اینهمه بیداد

69

تجمع بزرگ بازنشستگان و فرهیختگان کشور در مقابل مجلس امروز ۲۷آذر ۹۷ ساعتی پیش شکل گرفته است.

در این تجمع که تعداد زیادی از بازنشستگان به فراخوان پاسخ داده اند فریاد میزنند فریاد فریاد از اینهمه بیداد.

این بازنشستگان از شهرهای مختلف خود را به تهران رسانده و در این تجمع شرکت کرده اند.

آنان شعار می دهند:

معلم زندانی آزاد باید گردد

در دستهای بازنشستگان دست نوشته هایی هست که بر روی آن نوشته شده:

ما از فقر نمی نالیم از فرق می نالیم

آموزش رایگان حق همه فرزندان است نه به خصوصی سازی

تخصیص عادلانه بودجه حق مسلم ماست

تا رسیدن به خواسته های قانونی پیگیری ادامه دارد

باران پاییزی سرد در حال باریدن است و بازنشستگان زیر باران فریاد میزنند معلم زندانی آزاد باید گردد

تجمع بازنشستگان مشهد مقابل سازمان برنامه و بودجه 

روز سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۷ بازنشستگان خراسان رضوی در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن حقوقهایشان مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه رژیم در مشهد تجمع کردند.

آنها پلاکاردهایی در دست دارندکه روی آنها نوشته شده است:

حقوق ما ریالیه هزینه ها دلاریه

نه تکریم نه تحقیر معیشت، سلامت

فراخوان تجمع بازنشستگان بنا به گزارشات رسیده از فردا سه شنبه در تهران و کلان شهرهای اصفهان تبریز کرمانشاه گیلان و یزد آغاز خواهد شد.

بازنشستگان شهرهای میهن تصمیم به تجمع برای احقاق حقوق به یغما رفته خویش دارند.

در فراخوان به تجمع بازنشستگان آمده است: برای احقاق حقوق به یغما رفته خود برخیزید و صدای اعتراضتان را بلند کنید:

تجمع های بازنشستگان از روز سه شنبه ۲۷ آذر در تهران وروز های بعد در سایر شهرستان‌ها که طی این هفته شروع میشود،  به شرح زیر است :

تهران: تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس درتهران از ساعت ۱۰صبح و سپس راه پیمایی به سمت سازمان برنامه و بودجه درخیابان بهارستان.

گیلان : تجمع بازنشستگان شهر رشت چهارشنبه ۲۸ آذر تجمع در مقابل استان داری گیلان در شهر رشت ساعت ۱۰صبح.

اصفهان: تجمع بازنشستگان اصفهان روز پنج شنبه ۲۹ آذر مقابل  اداره آموز ش و پرورش استان اصفهان ساعت ۱۰ صبح.

کرمانشاه: تجمع بازنشستگان در کرمانشاه مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه ۲۹آذر جنب آموزش و پرورش ساعت ۱۰صبح.

تبریز: تجمع بازنشستگان مقابل اداره اموزش وپرورش استان در تبریز روز پنج شنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۰صبح.

یزد: تجمع بازنشستگان در یزد مقابل دفتر مجمع نماینده گان روز پنجشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۰صبح.

گروه اتحادیه فرهنگیان و بازنشستگان عموم اعضا و دوستان دعوت می کند بهمراه خانواده خودشان در تجمع ها، شرکت کنند از فرصت بدست آمده حداکثر استفاده را بنمایند.

فریاد مطالبه گری و فریاد دادخواهی و مظلومیت بازنشستگان را به گوش همه برسانند و بگویید که دیگر تبعیض بس است کارد به استخوان ما رسیده است.

در خانه نشستیم و سکوت کردیم و منتظر ماندیم ما را بیشتر در زیر خط فقر کشاندند.

تصاویر بیشتر در تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy