فراخوان تجمع بازنشستگان در تهران، اصفهان، تبریز، گیلان، کرمانشاه و یزد

68
فراخوان به تجمع بازنشستگان در تهران، اصفهان، تبریز، گیلان، کرمانشاه و یزد
فراخوان به تجمع بازنشستگان در تهران، اصفهان، تبریز، گیلان، کرمانشاه و یزد

فراخوان تجمع بازنشستگان بنا به گزارشات رسیده از فردا سه شنبه در تهران و کلان شهرهای اصفهان تبریز کرمانشاه گیلان و یزد آغاز خواهد شد.

بازنشستگان شهرهای میهن تصمیم به تجمع برای احقاق حقوق به یغما رفته خویش دارند.

در فراخوان به تجمع بازنشستگان آمده است: برای احقاق حقوق به یغما رفته خود برخیزید و صدای اعتراضتان را بلند کنید:

تجمع های بازنشستگان از روز سه شنبه ۲۷ آذر در تهران وروز های بعد در سایر شهرستان‌ها که طی این هفته شروع میشود،  به شرح زیر است :

تهران: تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس درتهران از ساعت ۱۰صبح و سپس راه پیمایی به سمت سازمان برنامه و بودجه درخیابان بهارستان.

گیلان : تجمع بازنشستگان شهر رشت چهارشنبه ۲۸ آذر تجمع در مقابل استان داری گیلان در شهر رشت ساعت ۱۰صبح.

اصفهان: تجمع بازنشستگان اصفهان روز پنج شنبه ۲۹ آذر مقابل  اداره آموز ش و پرورش استان اصفهان ساعت ۱۰ صبح.

کرمانشاه: تجمع بازنشستگان در کرمانشاه مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه ۲۹آذر جنب آموزش و پرورش ساعت ۱۰صبح.

تبریز: تجمع بازنشستگان مقابل اداره اموزش وپرورش استان در تبریز روز پنج شنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۰صبح.

یزد: تجمع بازنشستگان در یزد مقابل دفتر مجمع نماینده گان روز پنجشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۰صبح.

گروه اتحادیه فرهنگیان و بازنشستگان عموم اعضا و دوستان دعوت می کند بهمراه خانواده خودشان در تجمع ها، شرکت کنند از فرصت بدست آمده حداکثر استفاده را بنمایند.

فریاد مطالبه گری و فریاد دادخواهی و مظلومیت بازنشستگان را به گوش همه برسانند و بگویید که دیگر تبعیض بس است کارد به استخوان ما رسیده است.

در خانه نشستیم و سکوت کردیم و منتظر ماندیم ما را بیشتر در زیر خط فقر کشاندند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy