مسیر کارگران فولاد اهواز به سمت خانه جزایری توسط پلیس ضدشورش مسدود شد

45

صبح امروز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ پلیس ضدشورش مانع رفتن کارگرن به سمت خانه جزایری شد.

امروز نیز مانند روزهای گذشته کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در مرکز شهر اهواز نادری ، خیابان سلمان فارسی تجمع خود را شروع کردند.  کارگران محروم به اتفاق خانواده‌ هایشان برای تظاهرات آمده اند.

کارگران شعار میدادند:

صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر

حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون

کلید ساز دروغگو کلید تدبیرت کو

هیهات من الذله

نصر من الله و فتح القریب مرگ بر این دولت مردم فریب

اینهمه بیعدالتی هرگز ندیده ملتی

اهواز شده فلسطین مردم چرا نشستین

کارگران گروه ملی فولاد اهواز با شعار اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن قصد رفتن به سمت محل اقامت موسوی جزایری امام جمعه اهواز را داشتند که پلیس ضدشورش مانع آنها شدند.

حضور پلیس ضدشورش نتوانسته است مانع تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد اهواز شود اما در نهایت از نزدیک شدن کارگران به خانه جزایری که مورد نفرت مردم این شهر است جلوگیری میکنند.

در قیام دیماه خانه‌های امام جمعه های حکومت و حوزه‌های علمیه از مراکزی بود که همواره هدف مردم برای حمله قرار میگرفتند.

کارگران در خیابان نادری اهواز به تظاهرات خود ادامه میدهند کارگران گرسنه فریاد میزنند همشهری باغیرت حمایت حمایت

یادآوری میشود روز گذشته مردم اهواز به حمایت از کارگران گروه ملی فولاد اقدام کردند.

روزانه مردم اهواز اعم از کسبه و بازاریان به حمایت از کارگران فولاد اهواز که بیش از یک ماه از اعتراض و اعتصاب و تظاهراتشان میگذرد اقدام نموده اند.

یادآوری میشود امروز سی و هفتمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل مراکز دولتی و در خیابانهای شهر اهواز می‌ باشد.

فولاد اهواز با شعار نصر من الله و فتح القریب دوباره در شهر روان شدند

مردم اهواز لازم است که به کمک فرزندان کارگر خود بشتابند

حضور پلیس ضدشورش در مرکز شهر اهواز جهت ممانعت از گسترش تظاهرات کارگران چشمگیر است.

طارق خلفی یکی از نمایندگان کارگران فولاد اهواز خطاب به جهانگیری گفت:‌ اگر شما و بقیه مسئولان مواضع خود را به روشنی در ارتباط با کارگران فولاد اهواز بیان نکنید، تمام ارکان استان را به لرزه در خواهیم آورد.

وی همچنین خطاب به شریعتی استاندار خوزستان گفت:  او با گذشت چندین روز از اعتراض کارگران در تریبون آزاد شرکت نکرده به این دلیل که خودش عضوی از مافیاست.

وی ادامه داد ما کارگران فریب هیچ نیرنگی را نمیخوریم و تا گرفتن حقتمان در خیابان میمانیم.

کلیه فیلم و تصاویر این اعتراض باشکوه در تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy