فراخوان و بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در دفاع از حقوق بازنشستگان

59
بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در دفاع از حقوق بازنشستگان
بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در دفاع از حقوق بازنشستگان

کانون صنفی فرهنگیان گیلان روز جمعه ۲۳آذر۹۷ طی بیانیه‌ای در دفاع از حقوق بازنشستگان فراخوان به تجمع اعتراضی داد.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان زمان این تجمع را روز ۲۸آذر و محل آن را در مقابل استانداری گیلان اعلام کرده است.

متن فراخوان در پی می‌آید:

گرانی سرسام آور ، درآمد اندک و نامتجانس با تورم افسارگسیخته، زندگیِ سختِ بازنشستگان آموزش و پرورش را هر دم سخت تر ، رنجورتر و سهمناک تر می کند!

بازنشستگان باور نمی کنند که مسئولین توان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را نداشته باشند!

 باور نمی کنند که مسئولین توان افزایش حقوق بازنشستگان تا سطح خط فقر را نداشته باشند!

باور نمی کنند که مسئولین توان این را نداشته باشند که بازنشستگان را زیر پوشش بیمه درمانی کارآمد قرار دهند!

چرا که دردمندانه شاهدند از بودجه بیت المال میلیارد ها تومان به مؤسساتی اختصاص می دهند که هیچ دردی از مردم را دوا نمی کنند و نیز در جاهایی هزینه می شود که هیچ عایدی برای منافع ملی ندارد و این خلیفه بخشی از منابع ملی بدون اذن و رضایت ملت همواره مورد اعتراض بازنشستگان بوده و هست!

ملت از پرداخت حقوق های نجومی آگاه است. از همین رو برایش قابل درک نیست چرا دولتمردان در برابر رنج و شکنجشان دمی برای قدمی نمی گشاید!

ملت می بیند مسئولین میلیارد ها تومان به سپرده گذارانی که سپرده هایشان توسط صاحبان بانک ها و مؤسسات خصوصی به غارت رفته پرداخت کرده اند بی آنکه هیچ یک از این غارتگران را محاکمه و اموال شان را مصادره کنند.

با عنایت به مطالب عنوان شده

کانون صنفی فرهنگیان گیلان که با هدف دفاع از حقوق فرهنگیان تشکیل شده تجمع فرهنگیان عزیز بازنشسته در روز چهارشنبه ۲۸/۰۹/۹۷در مقابل استانداری گیلان را بر حق دانسته و از خواسته های این عزیزان که چیزی جز برخورداری از حقوق قانونی شان نیست پشتیبانی می کند.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy