قضاوت با خودتان!!!!!

34

رحمانی فضلی، وزیر کشور رژیم جمهوری اسلامی، در دفاع از انتخاب پسرش به عنوان مشاور وزیر اقتصاد گفته است:

«فرزند من نابغه است. اگر فرزند من در این جایگاه قرار نگیرد؛ پس چه کسی باید مشاور وزیر اقتصاد شود؟»

عکس سمت چپ از باقر احمدی رتبه ۱۲ کشوری در آزمون دکترای سال ۹۵ جوان کُرد مریوانی است که کولبری می‌کند