سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از زنان به پا خواسته ایران تجلیل کرد

31
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از زنان به پا خواسته ایران تجلیل کرد
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از زنان به پا خواسته ایران تجلیل کرد

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان از به پا خواستن زنان در کشورهای مختلف برای احیای حقوق خود تجلیل کرد.

در این گزارش به طور خاص به تلاشهای فعالان حقوق زن در ایران برای مقابله با قانون حجاب اجباری اشاره شده است. عفو بین الملل از تلاش مدافعان حقوق زنان برای مقابله با ممنوعیت رانندگی آنها در عربستان نیز یاد کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش از ظهور رهبرانی که سیاستهایی ضدزن، خارجی هراس و علیه همجنسگرایان اتخاذ کرده اند انتقاد شده است. این در حالی است که مسئولان عفو بین الملل از جنبش زنان در کشورهای اروپایی و آمریکا برای مبارزه با اذیت و آزار جنسی و عدم سکوت در برابر این جرائم حمایت کرده اند.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود همچنین از حبس عهد تمیمی، نوجوان فلسطینی در اسرائیل انتقاد کرده است.

این سازمان از کشورهای مختلف خواسته است تدابیر لازم را برای دفاع از حقوق زنان اتخاذ کنند.

در بخش دیگری از این گزارش از گسترش گفتمان «نفرت و تبعیض» علیه پناهجویان، پناهندگان و مهاجران در کشورهای اروپایی انتقاد شده است. عفو بین الملل به طور خاص به کشورهای مجارستان، روسیه و لهستان و گسترش گفتمان مخالفت با خارجی ها در این کشورها اشاره کرده است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy